Gemeenteraad 31 januari 2022 - Verslag

03 Februari 2022

Gemeenteraad 31 januari 2022 - Verslag

31 januari 2022, tijd voor de eerste gemeenteraad van 2022. We zijn al halfweg de legislatuur! En het was een gemeenteraad vol groene accenten. Lezen jullie mee? Zoals steeds beginnen we met de agenda van de OCMW-raad. Ook in Leuven voelen de mensen de stijgende energiefactuur. Schepen Verlinden antwoordt op terechte vragen van zowel Vooruit als PvdA om mensen die hierdoor in de problemen komen, te ondersteunen. De federale beslissing om het sociaal tarief uit te breiden tot 1 maart, is alvast een goede maatregel geweest, aldus de schepen. Maar ook mensen die net buiten dit sociaal tarief vallen en in de problemen komen, moeten zich ook kunnen wenden tot het OCMW. Sociale dienstverlening moet laagdrempelig zijn en iedereen met betalingsproblemen moet zich kunnen wenden tot het OCMW. Eedaflegging van Tie Roefs. Welkom in de fractie, Tie! En bedankt aan Sabine Vandenplas voor jouw inzet. Ook bij de collega’s van Open.Vld zijn er verschuivingen: Alexandra Roumans vervangt definitief Rik Daems. Proficiat Alexandra! Dan discussie over de interpretatie van het cultuurpactdecreet dat bepaalt dat in 'cultuurgevoelige' stedelijke organen alle fracties vertegenwoordigd moeten zijn. N-VA vindt dat dit ook van toepassing moet zijn op de externe vzw’s Leuven 2030 en Leuven Mindgate. De burgemeester heeft een andere visie en zal een advies vragen aan de gouverneur. Wel zal de N-VA extra bestuursleden krijgen in AGSL en Museum M. In deze organen wordt trouwens al goed samengewerkt over partijgrenzen heen. Leuven heeft een nieuwe huisstijl en logo. Deze verandering is niet naar de zin van N-VA en VB. Ze klagen dat de raadsleden niet op de hoogte waren. Want ja, ook voor onze groene gemeenteraadsleden was het een grote verrassing, maar het kiezen van een nieuwe huisstijl laten we graag over aan professionals. In onze fractie moesten we er ook aan wennen, maar de meeste van ons worden hoe langer hoe meer fan van dit gewaagde, kleurrijke en eigentijds logo voor onze bruisende stad. Er komt een nieuwe uitbating van de fietsenparking Rector De Somer. Positieve tussenkomsten van meerderheid én oppositie over de ruimere openingsuren, geen sluiting meer ‘s nachts, aandacht voor sociale economie, en het feit dat de parking ook dienst zal doen als buurtstalling. Mooi project van onze schepen van mobiliteit David Dessers. De voltallige gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot het 'Bomencharter Vlaanderen' (een burgerinitiatief van Jo Maes). Hiermee engageert Leuven zich om 10.000 bomen te planten! Goed voor het klimaat! Onze Fatiha Dahmani merkt op dat we al 5.000 bomen geplant hebben en ondersteunt het streefdoel, maar vraagt nog meer ambitie om naast het streefdoel van bomen ook aandacht te hebben voor struiken (want die hebben we ook nodig voor de #biodiversiteit) en om zoveel mogelijk burgers ook te betrekken bij het vergroenen van onze stad. Er komen extra geluidswerende schermen langs de E40 door een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de stad Leuven. Dit kost veel geld, maar de stad is bereid deze kost te dragen om de leefkwaliteit te verhogen. Beheer blijft wel in handen van het Vlaams Gewest. Er komen 48 nieuwe volkstuintjes aan het Salvenbos in Heverlee. Hiervoor moet ook een reglement gestemd worden en dat doet de gemeenteraad unaniem. Er zijn veel kandidaten voor de volkstuintjes, dus wie weet komt er een uitbreiding in de toekomst. En dan komen de stijgende energieprijzen opnieuw aan bod. Frouke Wouters heeft een voorstel ingediend waarin fractie van Groen Leuven vraagt dat de stad haar expertise nog sterker inzet om inwoners te ondersteunen bij de hoge energiekosten. Concreet vragen we aan het stadsbestuur om het energieloket als toegangspoort in te zetten voor alle Leuvenaars die vragen hebben over hun factuur en verbruik en het aanbod rond slim energieverbruik en energierenovatie laagdrempelig tot in de buurten te brengen. Alle fracties stemmen voor, behalve Vlaams belang (onthouding). En dan het maandelijkse mobiliteitsdebatje met de N-VA. Terwijl het stadsbestuur volop bezig is met de uitrol van #zone30 in Kessel-Lo vraagt Zeger Debyser (N-VA) een aanpassing. De kracht van verandering? Gelukkig is de gemeenteraad duidelijk: we gaan door met deze uitbreiding, want zone 30 maakt de stad leefbaarder en veiliger. Wel zal dit gefaseerd gebeuren en moeten mensen de kans hebben zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Bijna middernacht en het einde van de vergadering is in zicht. Maar eerst nog een mooi dossier van onze schepen van Wonen Lies Corneillie. De stad oefent voor het eerst in 15 jaar haar voorkooprecht uit. Waar gaat het over? Het voorkooprecht voorziet de mogelijkheid dat de stad woningen die leegstaan of onbewoonbaar zijn met voorrang aan te kopen. De bedoeling is om die woningen te renoveren en te verhuren als sociale woning. Het punt wordt door alle fracties gestemd, behalve door de liberalen die zich onthouden. Moe maar voldaan ga ik slapen. En in de ochtend verneem ik dat er witte rook is op het federale niveau: de Vivaldi-regering heeft een beslissing genomen over maatregelen om de factuur te verlichten. Groetjes van een trotse groene mandataris, Eva Platteau