Glasbolbewakers schrikken sluikstorters af

21 Oktober 2022

Glasbolbewakers schrikken sluikstorters af

Sinds vrijdag 21 oktober 2022 houden foto’s van kleien glasbolbewakers de wacht aan de glasbollen in de Prosper Poulletlaan in Leuven. De kleien figuurtjes werden gemaakt door de leerlingen van het 4e jaar Zorg & Welzijn van GO! Campus Redingenhof en kregen de opdracht om potentiële sluikstorters af te schrikken. Afbeeldingen van de glasbolbewakers blijven achter op de glasbollen, de echte bewakers worden tijdelijk tentoongesteld op een nog te bepalen publieke locatie. Deze actie kadert in het glasbolproject dat EcoWerf, in samenwerking met stad Leuven en Mooimakers, uitvoert om het sluikstorten aan bepaalde glasbolsites aan te pakken. Want ook al daalt het sluikstort aan de glasbollen, de cijfers blijven te hoog. Zo haalden we in 2021, in heel het EcoWerf-werkingsgebied, 84 ton sluikstort aan de glasbollen op. Een daling van 12 ton tegenover 2020, toen werd er 96 ton opgehaald. In 2019 was dit zelfs nog 113 ton.  "We zijn erg blij met dit project want aan glascontainers zien we vaak sluikstort. We kunnen dat voor een stuk tegen te gaan door de containers onder de grond te steken. Dat doen we volop, maar dat gaat gestaag vooruit. In tussentijd draagt een project als de glasbolbewakers bij aan minder sluikstort aan bovengrondse glasbollen. Het project van de glasbolbewakers zorgt niet alleen mee voor een propere stad. We sensibiliseren hiermee ook jongeren en dat is zo belangrijk", reageert Leuvens schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. Binnen dit project test EcoWerf ook enkele andere acties, zoals glasbolmeters/peters, het opfleuren van glasbollen door lokale kunstenaars en de inzet van sluikstortcamera’s, in andere aangesloten gemeenten en steden uit. Op korte termijn konden we dankzij deze acties een vermindering van 15% sluikstort vaststellen. EcoWerf streeft dan ook samen met haar gemeenten en steden naar een schonere leefomgeving voor haar inwoners. "We zijn erg blij met dit project want aan glascontainers zien we vaak sluikstort. Het zorgt niet alleen mee voor een propere stad. We sensibiliseren hiermee ook jongeren en dat is zo belangrijk." - Thomas Van Oppens Over EcoWerf EcoWerf beheert en ledigt zo’n 721 glasbollen in het ganse werkingsgebied. Daarnaast staan twee EcoWerf-medewerkers elke dag in voor de opkuis van alle 255 bovengrondse glasbolsites. Daarnaast zet intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant. In haar composteerinstallatie verwerkt EcoWerf jaarlijks zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost. 348 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 435.000 inwoners. Dagelijks zijn er  60 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 120 laders en chauffeurs op de baan en kunnen inwoners terecht bij 70 parkwachters in 23 recyclageparken en op 302 glasbolsites. Over Mooimakers Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers geeft uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.