Buitengewoon onderwijs Leuven lanceert “Jij bent gewoon buitengewoon”

03 December 2019

Buitengewoon onderwijs Leuven lanceert “Jij bent gewoon buitengewoon”

Het buitengewoon onderwijs in Leuven lanceert vandaag, op de Internationale Dag voor Personen met een Handicap, de campagne “Jij bent gewoon buitengewoon”. Een jaar lang zullen ze mensen bedanken die hun hulp aanbieden op straat of in het verkeer. Het buitengewoon onderwijs is sinds 3 december 2018 ABLE-ambassadeur. ABLE is een overkoepelend concept rond toegankelijkheid van de stad Leuven voor personen met een beperking. “Op de Internationale Dag voor Personen met een Handicap zetten we het ABLE-ambassadeurschap in de kijker. Een ABLE-ambassadeur werkt gedurende twee jaar aan acties die de toegankelijkheid van mensen met een handicap verhogen. De ABLE-ambassadeur, sinds vorig jaar het buitengewoon onderwijs van Leuven, krijgt hiervoor een budget van de stad”, vertelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. Buitengewoon onderwijs op stap Jan De Ceulaer, algemeen directeur Ter Bank: “Het buitengewoon onderwijs investeert erg in de mobiliteit en zelfredzaamheid van zijn leerlingen. Zo organiseren we onder andere verkeers- en fietslessen, uitstappen te voet of met aangepaste fietsen, een behendigheidsparcours en fiets- en voetgangersexamens. Daarnaast leren we onze leerlingen om het openbaar vervoer te nemen of een bepaald traject naar bijvoorbeeld een stageplek af te leggen.” Campagne “Jij bent gewoon buitengewoon” Maar er blijven veel uitdagingen. Of zo’n uitstap goed verloopt, hangt bijvoorbeeld af van de mensen die de leerlingen tegenkomen: een geduldige buschauffeur, hulp van andere gebruikers van het openbaar vervoer, begrip van automobilisten, politieagenten die extra uitleg geven… Deze behulpzame en vriendelijke mensen zijn van groot belang tijdens een uitstap. Een jaar lang zal het buitengewoon onderwijs daarom mensen bedanken die behulpzaam zijn wanneer de leerlingen op stap gaan. Ze delen daartoe een button met het opschrift “Jij bent gewoon buitengewoon” uit. Het buitengewoon onderwijs zal de actie ook uitvoerig documenteren met filmpjes en foto’s op Facebook om zo de Leuvenaar te sensibiliseren. Op 3 december 2020 leggen ze de resultaten van de campagne voor en geven ze het ABLE-ambassadeurschap door.