Gevaarlijke asbestsituatie in de Mechelsestraat

18 Oktober 2014

Bij de afbraak van de grote loods tussen de Mechelse- en de Sluisstraat wordt asbest verwijderd, zo blijkt. De site is echter op geen enkele manier afgesloten. Dit is een onaanvaardbare gevaarlijke situatie. De afbraakwerken voor het nieuwe bouwproject van Virix rondom de Sluisstraat zijn begonnen. Sinds eerder deze week is de afbraak van de grote loods tussen Mechelse- en Sluisstraat van start gegaan. Langs de Mechelsestraat is een klein bordje "asbest" aangebracht, maar verder is er geen enkele afsluiting voorzien. Langs de Mechelsestraat, het Klein Begijnhof en de Sluisstraat kan men zonder het minste probleem de loods binnengaan. In het midden van de loods staat een grote bak waarin vermoedelijk asbestafval zit. Die is afgedekt, maar een veilige bescherming is dat alleszins niet. Overal in de loods ligt puin, waarbij waarschijnlijk ook asbeststof zal zijn. De wind heeft vrij spel in de loods, dus het stof kan alle kanten uit. Er bestaat een strikte reglementering over het omgaan met asbesthoudende producten, zowel voor de verwijdering ervan als voor herstel- en onderhoudswerken. Afhankelijk van de werken moeten de passende preventiemaatregelen genomen worden, wat hier duidelijk niet het geval is. Fatiha Dahmani: "Dit is een heel ernstige situatie, voor de omwonenden, en ook voor de arbeiders die hier moeten werken. Wij vragen dat de hele site zo snel mogelijk volledig wordt beveiligd, zodat niemand nog rechtstreeks in aanraking kan komen met het asbestafval dat zich hier bevindt. Wij zullen de milieudienst van de stad en de milieu-inspectie van de Vlaamse overheid verwittigen, en hopen dat snel zal worden opgetreden. Hier is een reëel risico voor de gezondheid."

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid)