Gemeenteraad 30 augustus 2021 - Verslag

14 September 2021

Gemeenteraad 30 augustus 2021 - Verslag

Hallelujah! De gemeenteraad gaat terug live door in ons mooie stadhuis. De Groene fractie keek hier heel hard naar uit, maar we merken op alle banken enthousiasme om weer echt met elkaar in debat te kunnen gaan. Zonder publiek nog, maar wel met een gloednieuw audiovisueel systeem. Keek jij mee? Tijdens de OCMW-raad reageerde Fatiha Dahmani positief op de oplossing die de stad en OCMW vonden voor voor de noodopvang van honden van OCMW cliënteel. Het dierenasiel van Mechelen kan honden voor langere periode opvangen wanneer het eigen baasje dat niet kan door een crisissituatie (opname in het ziekenhuis, een uithuiszetting, …) Het is een hele geruststelling voor hen dat hun hond goed verzorgd wordt tijdens hun afwezigheid. Thomas Van Oppens beaamt ook de goede samenwerking tussen diensten, want zorg voor mens en dier gaan hand in hand. Tijdens deze eerste fysieke gemeenteraad sinds anderhalf jaar kunnen we beslissen over de versoepeling van enkele coronamaatregelen: zo zal het vervroegde alcoholverbod op het openbaar domein terug opgeheven worden. De Groenfractie is tevreden dat we de coronamaatregelen kunnen afbouwen, het moet heel duidelijk zijn dat de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen hoogst uitzonderlijk waren. Sara Speelman juicht toe dat de stad herbruikbare bekers gratis ter beschikking zal stellen aan organisatoren van evenementen in Leuven. De laatste jaren groeit het bewustzijn over de impact van materialenstromen op ons milieu. De wetgeving verstrengt ook: vanaf januari 2022 verbiedt Vlaanderen bij evenementen bekers voor eenmalig gebruik, tenzij 95% van de verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. De stad gaat hier verder in: 100%! Dat mogelijk maken kan door de bekers aan te bieden, en zelfs gratis te vervoeren zonder administratieve kost. Onze fractie stelt het erg op prijs dat de stad ambitieuze doelen stelt op vlak van duurzaamheid en ondernemers dan ook steunt in het bereiken van deze doelen. Laat die feestjes maar komen! Nadat Thomas complimenten in ontvangst neemt voor de heldere communicatie over de premie herbruikbare luiers of gratis vuilniszakken, beantwoordt hij als schepen van stadsreiniging de vragen van de oppositie over de aankoop van een ophaalwagen op waterstof. Thomas verduidelijkt waarom dat op dit moment de beste keuze is. Leuven is een innovatieve en groene stad en het is de taak van het bestuur om de minst vervuilende en de meest duurzame en ecologische oplossing te zoeken. Het was een keuze tussen een diesel vrachtwagen en een op waterstof, en bovendien betaalt Fostplus een groot deel van de vrachtwagen. Later op de avond is er een debat over de Kop van Kessel-lo. Na jarenlange onduidelijkheid worden de plannen stilaan duidelijker, ook voor de huidige bewoners. Zij moeten op termijn hun woning verlaten, en de stad en het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer knopen hiervoor gesprekken aan. Op de vraag van Line De Witte (PVDA) om te zorgen voor alternatieve woningen reageert schepen Lies Corneillie duidelijk dat het over een complex dossier gaat, waarvoor gelukkig verschillende procedures verankerd zijn in de wetgeving. De stad neemt haar verantwoordelijkheid door deze procedures juist te volgen, mensen goed te informeren en door te verwijzen naar de juiste instanties. De gemeenteraad is er om beleid te voeren, om procedures te evalueren en bij te sturen, maar niet om ad hoc à la tête du client procedures te omzeilen en gunsten te verlenen. Bij de mondelinge vragen is het aan Ann Li. Ze blikt terug op de hevige regenval begin juli, terwijl we vorige zomers vooral spraken over droogte en hitte. Wat al jaren is voorspeld, gebeurt: de klimaatverandering zorgt voor meer extreem weer, ook bij ons. Het stadsbestuur heeft al een erg ambitieus klimaatbeleid, met veel aandacht voor adaptatie én mitigatie. Niet alleen het bestuur, maar de hele gemeenschap moet meer dan ooit alles doen wat we kan om te voorkomen dat de klimaatverandering verder uit de hand loopt. Daarom speelt Ann in op het voorstel van Natuurpunt Leuven om het middenveld samen te brengen rond dit thema. We zijn er immers van overtuigd dat de verenigingen en hun vrijwilligers die mee instaan voor het beheer van natuurgebieden, kunnen bijdragen aan een nog klimaatrobuustere stad. Onze fractie is ook dan ook blij met het positieve antwoord van schepen Dirk Vansina over de participatie van het middenveld. Eerder op de avond uitte Sara Speelman trouwens ook onze appreciatie voor de Europese subsidies die Leuven ontvangt om samen met burgers te werken aan ontharding en vergroening van het publieke domein. Wouter Florizoone stond tot slot nog stil bij de actie die de Fietsersbond en voetgangersbeweging organiseerde in verschillende Vlaamse steden en Brussel. Na de schrijnende ongevallen van de voorbije periode pleiten deze organisaties voor conflictvrije kruispunten. In onze stad is dit vooral nodig op kruispunten van het Agentschap Wegen en Verkeer. Schepen David Dessers benadrukt dat de stad deze zwarte punten hoog op de agenda zet in het overleg met Vlaanderen, en bekijkt samen met de mobiliteitsdienst om ook onveilige punten voor fietsers en voetgangers tegen het licht te houden.