One for the road

30 Juni 2021

One for the road

Verslagje van de laatste gemeenteraad voor de zomer Dit keer was het nog online. Vanaf augustus allicht terug in de mooie raadszaal van het stadhuis, behoudens toch nog een virusopstootje. Daar is inmiddels ook een camerasysteem geïnstalleerd dat moet borg staan voor een professionele videostream vanaf augustus. Jij kijkt toch ook? Aan de oevers van de Vaartkom Een bewoonster van de Vaartkom sprak via een burgerinitiatief de gemeenteraad toe. Buurtbewoners wisten 784 handtekeningen te verzamelen tegen de komst van een zwembad in de Vaartkom. Altijd knap wanneer burgers daarin slagen. Chapeau! Burgemeester Ridouani legde uit dat er al heel wat overleg plaatsvond, dat een geloot burgerpanel ook input geeft en dat op deze manier het project al danig bijgestuurd werd. Het is nu een project geworden dat de oevers van de Vaartkom moet vergroenen en herinrichten, met veel plaats om tot rust te komen, pontons in de Vaart, fietspaden, speelvoorzieningen en… een ecologische watertuin, met gezuiverd water. Het idee van een helblauw zwembad met chloorwater aan de Vaartkom mag je dus definitief van je harde schijf wissen. Lik op stuk De bewoners maken zich zorgen om de impact van het project op de buurt. Dat is een terechte en begrijpelijke bekommernis en de burgemeester gaf aan dat het om een project moet gaan in overeenstemming met de draagkracht van de buurt. De verzamelde oppositie sloofde zich uit om de buurtbewoonster over de ganse lijn, en liefst nog wat meer, 120% gelijk te geven. Een burgerinitiatief ernstig nemen betekent nochtans dat je ook kritisch mag of moet omgaan met argumenten van burgers die minder hout snijden. Het feit dat de inwoners van de Vaartkom de hoogste kadastrale inkomens hebben, waar de bewoonster fijntjes op wees, mag bijvoorbeeld van geen tel zijn in dit debat. De burgemeester stelde terecht: het publieke domein, en dus ook de Vaartkom, is van iedereen. In de marge was er ook een discussie over toenemende overlast door "hangjongeren", die blijkbaar soms zelfs Engels durven te spreken. Maar ook daar zei de burgemeester terecht: we moeten zeker en vast de overlast aanpakken, maar we willen niet jongeren in het algemeen viseren of aanpakken. N-VA zag dat even anders en pleitte zowaar voor een lik-op-stuk beleid, wat zoveel betekent als de harde aanpak. Vrijheid, blijheid! Na het burgerinitiatief kwam N-VA dan opnieuw aan de beurt met het voorstel om het verbod op de consumptie van alcohol op het publieke domein na 22 u., een coronamaatregel, meteen weer op te heffen. Vrijheid, blijheid! Behalve in de Vaartkom dan misschien, want daar moet er toch lik op stuk gegeven worden? Dat is wat je in EK-termen een owngoal zou kunnen noemen. Opnieuw voerde de burgemeester het woord. Hij stelde klaar en duidelijk dat het geenszins de bedoeling is om die regel blijvend te handhaven en dat de stad momenteel bekijkt is hoe en wanneer precies we het verbod zullen opheffen. Dat vinden we als groenen ook echt wel belangrijk. Ook wij willen dat uitzonderingsmaatregelen de uitzondering blijven. Maar corona is net iets te ernstig om er een politiek spelletje rond te spelen. Herbruikbare koffiebekers De gemeenteraad keurde, ditmaal mét de steun van de N-VA- en PVDA-oppositie, een mooi toelagereglement goed dat er kwam door een collegiale samenwerking tussen onze schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens en zijn collega van handel Johan Geleyns. Elk jaar worden er in onze stad naar schatting 4 miljoen koffiebekertjes weggegooid, waarvan slechts 0,2% gerecycleerd wordt. Daarom ondersteunen we voortaan koffiebars die mee willen instappen in een systeem van herbruikbare bekers. De idee is dat je de beker uitleent en achteraf terug inlevert in één van de deelnemende koffiebars. Het is om één of andere reden ook een slim systeem, maar daarvoor verwijzen we graag naar de Facebookpagina van de slimme schepen zelf. Het muntje is gevallen Vanaf juni volgend jaar verandert er één en ander op het vlak van parkeren in onze stad. Dat lichtte schepen van mobiliteit David Dessers toe. De betaalautomaten zullen een touchscreen krijgen en je zal niet langer een ticketje achter je voorruit moeten leggen. Voortaan geef je je nummerplaat in en parkeerwachters zullen in één klik kunnen zien waar en hoe lang je wagen ergens mag staan. We maken er één digitale databank van, waar bijvoorbeeld ook de bewonerskaarten in verwerkt zijn. Betalen met muntjes behoort tot het verleden. Je betaalt met je bankkaart aan de automaat, of via sms of een app op je smartphone. En nee, dat is niet ingewikkeld. Je houdt gewoon je bankkaart even voor de automaat en klaar is kees. Simple comme bonjour! De grote uitverkoop Een ietwat surrealistisch debatje volgde er over de openbare verkoop van een klein perceeltje grond van de stad op de Trolieberg in Kessel-Lo. Het gaat om een restperceeltje, een stukje tuin, dat niet bebouwd kan worden. Het is eigenlijk enkel interessant voor de eigenaars van de omliggende woningen en daarom wordt het openbaar verkocht. Toch vond Line De Witte (PVDA) dat deze verkoop nu toch wel het ultieme bewijs was dat de stad haar gronden in de uitverkoop heeft geplaatst. Ze zag er al kapitalistische projectontwikkelaars op loos gaan of noodwoningen verschijnen, gebouwd door de stad zelf. Onze schepen Lies Corneillie gaf haar een verrassend ernstig antwoord. Ze legde uit dat dit perceeltje volstrekt onbruikbaar is voor de stad, maar dat we als stad weldegelijk strategische grondposities verwerven, waar we dan ook effectief projecten voor sociaal of betaalbaar wonen op kunnen realiseren. Enzovoort, enzovoort… En dan was er nog iets met het WK wielrennen, Israëli's, Palestijnen, VN-resoluties en bezette gebieden. Maar daar zullen we volgende keer dan wel op terugkomen. Solidariteit met de Palestijnen voeren we als groenen in ieder geval hoog in het vaandel. Wij wensen al onze collega's uit de gemeenteraad een welverdiende rustpauze en een mooie zomer toe. Bedankt allemaal voor een politiek jaar van boeiende debatten op het scherp van de snee en om samen werk te maken van een nog betere stad!