Gemeenteraad 23 mei 2022 - verslag

02 Juni 2022

Gemeenteraad 23 mei 2022 - verslag

Maandag 23 mei was het weer gemeenteraad in Leuven. Voor het eerst weer helemaal terug in de oude pre-corona setting! In kader van #generatierookvrij werkt de stad aan rookvrije publieke ruimtes. Want zien roken, doet roken. Daarom beslist de gemeenteraad unaniem dat voortaan openbare speel- en sportterreinen rookvrij zullen zijn. Deze maatregel past in het charter Rookvrije Samenleving. Eerst zal worden ingezet op sensibilisering voor de naleving van het nieuwe rookverbod. Dan de jaarrekening 2021. Ondanks een moeilijke coronatijd, met dalende inkomsten en stijgende uitgaven, bleven de financiën van de stad gezond. De stad investeert bovendien verder: in de zorg, in het openbaar domein, in betaalbaar wonen, enz. Frouke Wouters “We moeten nog meer investeren in de klimaattransitie. Die duurzame transitie, moet ook sociaal rechtvaardig zijn.” Frouke wijst er ook op dat de investeringen sociaal zijn, zoals de aankoop van gronden voor sociaal wonen. De oppositie wijst op de hoge schuld, maar schepen Devlies zet de puntjes op de i. De schulden staan in verhouding tot de investeringen en in verhouding tot wat de stad op een correcte manier en tijdig kan afbetalen. N-VA pleit voor het “stoppen met investeren”. Dat zou pas een achteruitgang zijn voor onze stad! Van financiën naar het thema #verkeersveiligheid. Aan de Nieuwe Mechelsesteenweg in Wilsele, tussen Leuven en Herent, zullen veiligere fietspaden en oversteekplaatsen komen (tussen de E314 en R23). Een ‘zwart punt’ dat eindelijk door Agentschap Wegen en Verkeer i.s.m. Leuven en Herent zal worden aangepakt! Aan Kareelveld komt er een fietserstunnel. Vanavond stemt de gemeenteraad over de samenwerkingsovereenkomst. Wouter Florizoone vraagt naar de concrete timing en om de Fietsersbond van Leuven en Herent te betrekken. Ook vraagt hij aandacht voor de natuur bij het aanleggen van de nieuwe infrastructuur. In zijn antwoord laat schepen Vansina weten dat het nog iets te vroeg is voor een concrete timing. Volgende stap is een voorontwerp van de plannen. Alle fracties stemmen voor, behalve N-VA en Open Vld. Dat laatste is wel opmerkelijk aangezien de eigen minister Lydia Peeters de pen van de samenwerkingsovereenkomst heeft vastgehouden. Vervolgens een punt van onze Groen schepen van mobiliteit David Dessers. In het kader van een Europees project was Leuven gestart met e-deelbakfietsen op 30 mobipunten. Nu het project gedaan is, beslist de gemeenteraad om de elektrische deelbakfietsen ook in de toekomst te blijven aanbieden. Hiervoor is een “concessiereglement” nodig. Er komt een overeenkomst gedurende vijf jaar met één concessiehouder die instaat voor exploitatie, dagelijks beheer en onderhoud. Zo versnellen we de #modalshift en zorgen we voor een alternatief voor de auto! N-VA en Open.Vld zijn kritisch dat de stad een subsidie voorziet voor de exploitant. Dat is nochtans nodig om het systeem van e-deelbakfietsen in onze stad rendabel te maken. Frouke Wouters vraagt zeker ook aandacht te hebben voor het criterium ‘kwaliteit’ bij de openbare aanbesteding. David wijst ten slotte op het pionieren van onze stad in de duurzame mobiliteitstransitie: “Van de 59 mobipunten in Vlaanderen zijn er 43 in Leuven”. N-VA, Open Vld en Vlaams Belang geloven niet in het verhaal en stemmen … tegen. Grootste debat van de avond gaat over ruimtelijke ordening. De stad Leuven gaf in september 2020 de opdracht een masterplan te maken voor het #ruelenspark. Het masterplan is nu afgerond en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De grote lijnen zijn: - Natuurlijke beekvallei: een aaneengesloten groen/blauwe structuur vormt de ruggengraat van het plangebied, met bergingscapaciteit voor eventuele piekbuien. - Geconcentreerde bebouwing - 56-tal nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen ter vervanging van de huidige 34 bungalowwoningen. Naast het lokaal dienstencentrum, komt er ruimte voor een kinderdagverblijf   N-VA komt niet verder dan de stad te beschuldigen van ‘autofobie’ omdat het park vooral voor fietsers en voetgangers toegankelijk wil zijn. Eens te meer verschillende we van visie! Schepen Devlies reageert op de bezorgdheden van raadsleden en buurtbewoners. Vervolgens een vreemd voorstel van Line De Witte van PVDA. Ze vraagt een oplossing voor een persoon wiens huurovereenkomst afloopt. Ze vraagt om hem een noodwoning te geven "zoals bij de Oekraïense vluchtelingen" en voorrang te geven voor sociale huisvesting. De burgemeester wijst naar de deontologie van gemeenteraadsleden. De gemeenteraad is bedoeld voor algemeen beleid, niet om problemen van concrete mensen te behandelen. Christophe Stockman van Vooruit reageert scherp en veroordeelt dat PVDA valse verwachtingen schept bij kwetsbare mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Willen we deze persoon voorrang geven ten koste van anderen, die in gelijkaardige situaties zitten? Als voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal vraagt hij sereen om de criteria voor toewijzing te respecteren. Hij hekelt dat het voorstel iets vraagt van de gemeenteraad, dat de gemeenteraad niet kan beslissen, namelijk wie een sociale woning krijgt... Schepen Lies Corneillie wijst erop dat opvang voor Oekraïense vluchtelingen collectieve opvang is. Dat is iets anders dan een noodwoning of een duurzame woonoplossing. AGSL blijft woningen realiseren om het huuraanbod in de stad te vergroten. Lies verwijst naar de organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met woonproblemen. Ten slotte hekelt ze de aanpak van PVDA om valse informatie te verspreiden. In plaats van huurder te wijzen op hun rechten, misbruikt PVDA kwestbare mensen en brengt ze organisaties met expertise in diskrediet. Echt not done! Fatiha Dahmani is positief over het Solidariteitscharter Special Olympics Belgium. Hiermee engageren we ons voor de betere integratie van mensen met een beperking via een toegankelijk en inclusief sportbeleid. Fatiha stelt voor om de Nationale Spelen van #specialolympics ooit naar Leuven te halen. De schepen van sport Geleyns reageert alvast niet afwijzend Deze relatief korte gemeenteraad met 36 punten, sluiten we af rond 23.51 uur. Tot volgende maand!