Groen is blij met de vernieuwde werking van de gemeenteraad van Leuven

25 Juni 2019

Groen is blij met de vernieuwde werking van de gemeenteraad van Leuven

Gisteren werd het nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad gestemd. In dat reglement staan de spelregels voor de gemeenteraad. Groen is blij met de vernieuwde werking van de Leuvense gemeenteraad. Zo is er meer ruimte voor debat en wordt de drempel voor burgerinitiatieven verlaagd. Meer ruimte voor debat Het was voor Groen al lang een doorn in het oog dat het debat in de gemeenteraad niet goed verliep. Veel te lange spreektijden, maar geen echt debat. Groen was ook vragende partij voor een nieuwe invulling van de voorzittersrol. Zo ijverde Groen ervoor dat de burgemeester zelf deze rol niet meer zou opnemen. "De nieuwe voorzitter, Dorien Meulenijzer van sp.a die we al in januari hadden gekozen, heeft de laatste maanden hard gewerkt om samen met alle fractieleiders te komen tot een nieuw reglement. We zijn blij met de aanpassingen die erin staan. De spreekkansen zijn verruimd: waar het vroeger veel beperkter was om als gemeenteraadslid het woord te nemen, is er nu meer kans om met elkaar in debat te gaan. Vroeger was het debat sterk éénrichtingsverkeer: een raadslid stelt een vraag, het bestuur antwoordde. Nu hebben de raadsleden ook de kans om op elkaars voorstellen te reageren. Ter compensatie wordt de spreektijd zelf beperkt", licht fractieleider Eva Platteau toe. "Er is nu meer kans om met elkaar in debat te gaan. Het is geen éénrichtingsverkeer meer." - Eva Platteau Ook gemeenteraadslid Fatiha Dahmani is tevreden: "De ellenlange tussenkomsten, gewoon omdat sommigen zichzelf graag horen spreken, behoren nu tot het verleden. Onze fractie ging altijd uit van het principe dat een tussenkomst kort maar krachtig moet zijn. Daarnaast was een versterking van het inhoudelijke debat tussen oppositie en meerderheid wel nodig. Vroeger werden gemeenteraadsleden de mond gesnoerd als ze zelf nog wilden reageren op een tussenkomst van een collega. Dat vonden wij nefast voor het debat." Drempel voor burgerinitiatieven verlaagd Inwoners van Leuven hebben het recht om zelf vragen en voorstellen op de gemeenteraad toe te lichten. Groen was vragende partij om de drempel voor burgerinitiatieven te verlagen. De Groen-fractie is erin geslaagd om het vereiste aantal handtekeningen te verlagen van 855 naar 750, terwijl het aantal inwoners is toegenomen tot ruim 101.000. Een burgerinitiatief kan nu in Leuven dus mits steun van minder dan één procent van de bevolking. "Het is een moeilijke evenwichtsoefening: enerzijds mag de drempel niet te laag zijn. Burgers moeten beseffen dat het orgaan van de gemeenteraad een zekere sérieux heeft. We mogen de representatieve democratie niet ondermijnen. Anderzijds mag de drempel niet te hoog zijn. Burgers moeten zich kunnen verenigen los van partijpolitiek om een voorstel op de gemeenteraad te brengen. Dit is trouwens maar één instrument voor burgerparticipatie. Er zijn nog vele andere vormen van beleidsparticipatie waar we de komende jaren in Leuven op willen inzetten. Ik ben fier op onze fractie. We zijn actief in de commissies en op de gemeenteraad. We willen onze rol als vertegenwoordigers van de Leuvense bevolking vervullen, door een aanspreekpunt te zijn, maar ook door het college te interpelleren en controleren. We willen op een respectvolle manier omgaan met de raadsleden van de oppositiepartijen. In het verleden was er een politieke cultuur gegroeid van oppositie tegen meerderheid. Door de houding van onze raadsleden hebben we getracht dit te doorbreken. Ook bij de andere meerderheidspartijen zie ik een verschil. Er is duidelijk sprake van een cultuurverandering in Leuven en dit nieuwe reglement geeft hier nog een boost aan", besluit Eva Platteau