Geef het energienetwerk niet uit handen

03 September 2016

Groen wil niet dat een Chinees staatsbedrijf een belangrijk deel van Eandis Assets in handen zal krijgen. Het energienetwerk moet onder publieke controle blijven. Wij zijn bijzonder teleurgesteld in de houding van het Leuvense stadsbestuur dat nu al oproept om het bod te aanvaarden, zelfs nog voor de infosessie van Eandis voor de gemeenteraadsleden. Het punt stond op de agenda van de gemeenteraad van maandag 29 augustus. Op 3 oktober vindt de algemene vergadering plaats van Eandis Assets waar er zal beslist worden over het bod van het Chinese staatsbedrijf . Na 3 oktober wordt Eandis, het energiedistributiebedrijf dat instaat voor de verdeling van gas en elektriciteit, omgedoopt tot Eandis Assets. Zeven distributiebedrijven zullen dan immers opgaan in Eandis Assets. State Grid wil 14% van het bedrijf kopen en wil daarvoor € 830 miljoen betalen. (Dat is 50% meer dan de andere aanbiedingen, en 70% hoger dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen.) De overige 86% blijft in handen van de 236 gemeenten. Aan State Grid wordt een jaarlijks rendement gegarandeerd van 5%, oftewel € 40 miljoen.

State Grid Corporation of China

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Het punt was geagendeerd op de recente gemeenteraad. De burgemeester verdedigde op een offensieve manier dat Leuven de intrede van het Chinese bedrijf moet ondersteunen. Hij volgt daarmee zijn Oostendse collega. Beide burgemeesters willen blijkbaar absoluut dat de intrede doorgaat. Een discussie is volgens hen niet eens nodig. Eandis organiseert een speciale infosessie voor gemeenteraadsleden op 13 september. De volgende gemeenteraad is op 26 september. Het zou dus perfect mogelijk zijn geweest om de standpuntbepaling nog uit te stellen en ? wat alleen maar normaal zou zijn geweest ? te wachten tot na de infosessie. Is de mening van de gemeenteraadsleden dan niet belangrijk? Of vreest men dat de gemeenteraad vragen gaat stellen, nu er via de media en via acties van middenveldorganisaties steeds meer kritiek komt op de voorgestelde deal. Wij hebben tegen gestemd, en leggen ons nog niet neer bij de houding van het stadsbestuur. We zullen het punt opnieuw ter sprake brengen op 26 september."

David Dessers (gemeenteraadslid): "Wij willen niet dat Leuven eraan meewerkt dat Eandis Assets het energienetwerk uit handen geeft. Er zijn heel wat fundamentele vragen te stellen bij het akkoord met het Chinese bedrijf. Zo mag State Grid haar aandelen verder verkopen aan een andere partij. Maar als de algemene vergadering die nieuwe aandeelhouder niet wil aanvaarden moet Eandis Assets de aandelen overkopen aan de prijs die de afgewezen kandidaat-overnemen 'te goeder trouw' heeft geboden? Zo trekt State Grid wel erg veel feitelijke beslissingsmacht naar zich toe. Het voorstel van de Chinese participatie dat nu voorligt, biedt geen structurele oplossing voor Eandis Assets en vormt mogelijk zelfs een bedreiging voor de gemeentelijke aandeelhouders. Willen we trouwens dat een Chinees staatsbedrijf rechtstreekse zeggenschap krijgt over hoeveel wij moeten betalen voor onze stroom? Wij steunen de kritiek van het Transitienetwerk Middenveld en willen net als deze organisaties dat er gezocht wordt naar financiële oplossingen waarbij we onze burgers actief betrekken, bv. door een coöperatie. Dat zou een echte democratische verankering zijn. Als politiek en burgers er samen voor zorgen dat we de controle houden over onze publieke goederen dan vergroten we terug het vertrouwen in de democratische instellingen. We begrijpen dan ook echt niet waarom het Leuvense stadsbestuur mordicus de Chinese participatie wil verdedigen, nog voor we als raadsleden zelfs de officiële toelichting van Eandis hebben gekregen. Ik ga alleszins naar de infozitting van 13 september en zal daar kritische vragen stellen. En op 26 september proberen we alsnog de houding van het stadsbestuur te wijzigen."

Toon Toelen en David Dessers