Garagefietsbox, een slimme win-win

12 Juni 2015

Garageboxen die leegstaan, kunnen ook gebruikt worden als buurtfietsstallingen. Met een goede omkadering kan zo'n model een interessante win-win worden. Sommige eigenaars stallen hun fietsen liever niet op het openbaar domein, uit schrik voor fietsdiefstal. Ondertussen is het zo dat veel garageboxen niet verhuurd geraken of dat de verhuurder de prijs moet laten zakken. Tegelijk is er nog nood aan heel wat bijkomende fietsenstallingen. Maar niet overal kan zo'n fietsenstalling eenvoudig geïntegreerd worden omwille van bv. beperkte breedtes. Ook mensen met een bak- of transportfiets of met een elektrische fiets zijn vaak op zoek naar een goede oplossing. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Eerder stelden we al voor om

fietstrommels te installeren.  Maar ook met die leegstaande garageboxen moet iets te doen zijn. We stellen voor dat men per buurt ? en zeker daar waar de behoefte aan stallingen hoog is ? bekijkt of er nog vrije garageboxen zijn. Het komt er dan op aan een goed model uit te werken voor het beheer van die stallingen. Het is niet de bedoeling dat het gratis is. Via een externe partner als Mobiel 21 zou men een werkbaar systeem kunnen uitwerken dat door de buurtbewoners kan worden opgevolgd. Men kan daarbij ook leren uit ervaringen in andere steden, waar men al werkt met buurtfietsstallingen. Dit voorstel betekent ook voor de overheid een potentiële win-win. Het bouwen van nieuwe fietsenstallingen kan in een aantal gevallen een serieuze investering betekenen. Via dit model kan men hopelijk snel extra capaciteit realiseren in een aantal buurten, en zo meer middelen overhouden om nieuwe stallingen te bouwen waar dat aangewezen is."

Om dit soort ideeën echt te laten renderen zou het goed zijn een parkeermakelaar aan te stellen, zoals Groen al eerder voorstelde. Zo'n makelaar kan actief op zoek naar mogelijkheden voor beter gebruik of hergebruik van onderbenutte parkeervoorzieningen.

Thomas Van Oppens, gemeenteraadslid