Fietsen zijn geen ‘oud ijzer’

09 December 2006

Op maandag 11 december zullen de fietsen die zich nu nog op het Martelarenplein bevinden verwijderd worden. Dat staat te lezen op de affiches die op het plein uithangen. Burgemeester Tobback vond het nodig die verwijdering te omschrijven als een ophaling van "oud ijzer". Het is niet de eerste keer dat de burgemeester in dergelijke denigrerende termen spreekt over de fietsers. Groen! verwerpt deze uitspraak. Raadslid Fatiha Dahmani: "Voor de zoveelste keer haalt de burgemeester uit naar de fietsers. Hij zou beter nadenken over de reden waarom zoveel fietsers ondanks de vele aanmaningen toch nog steeds hun fiets op het stationsplein zetten. Het zou de burgemeester meer sieren als hij een meer structurele oplossing, die uitgaat van de fiets als volwaardig vervoermiddel, zou voorstellen." Dat zoveel fietsers hun fiets hier zetten, is geen toeval. De stalling beneden aan de Diestsestraat is veel te ver af en sociaal onveilig. Qua nabijheid geldt aan het stationsplein eerst de auto, dan de bus, en pas daarna de fiets. Het argument van de burgemeester over de hoeveelheid stallingen klopt evenmin. Aan de stadszijde zijn er volgens Tobback voldoende stallingen, maar hij vergeet de kant Kessel-Lo: 900 stallingen voor 1.300 fietsen en 100 brommers (telling vorige week). Aan beide kanten van het station is er trouwens ook geen behoorlijke verlichting, wat elke avond taferelen oplevert van fietsers op zoek naar hun fiets en ? eens de fiets gevonden ? als een blinde met hun sleutels aan hun fietssloten zitten te prutsen om hun vehikel los te krijgen. Bovendien maakt het de fietsenparking sociaal onveilig. En ten gronde nog: de auto's staan al 6 jaar droog aan het station, fietsen al 10 jaar in de regen. Hoe zou het komen dat die fietsen op schroot lijken.

Raadslid Fatiha Dahmani: "Zolang de KBC-parking niet klaar is, moet er een betere oplossing gevonden worden dan de huidige situatie. Wij stellen voor dat de fietsen kunnen geplaatst worden in de parking de Bond (-1). Ook kan overwogen worden om een deel van het plein wel degelijk te reserveren voor het stallen van fietsen. Aan de zijde Kessel-Lo is er ook nood aan minimaal 600 bijkomende stallingen."

Tegelijk vraagt Groen! na te denken over echte toekomstgerichte oplossingen voor de fiets. De zogenaamde 'fietsstations' in Duitsland kunnen hiervoor tot inspiratie dienen. Daar kun je niet alleen je fiets op een veilige en comfortabele manier stallen, je vindt er ook diensten als een fietsherstelplaats en een 'fietswash'. Een stad als Leuven verdient zeker een dergelijke volwaardige behandeling van de fiets. Groen! zou het jammer vinden dat maandag veel fietsen als oud ijzer worden opgeruimd. Niet alleen verdienen die fietsen beter, ook Leuven verdient een beter fietsbeleid. Daarom hebben we op zaterdag 9 december aan de fietsen op het stationsplein een fietshanger bevestigd met als boodschap: "Uw fiets verdient beter."

(Foto's van deze actie zijn hier te vinden.)

Fatiha Dahmani, fractievoorzitster Jan Mertens, voorzitter