Fietsen binnenkort toegelaten op het Professor Van Overstraetenplein

31 Juli 2019

Fietsen binnenkort toegelaten op het Professor Van Overstraetenplein

Zodra de fietsspiraal opent, is fietsen toegestaan op het Professor Van Overstraetenplein. Momenteel is het plein tussen de fietsspiraal en het Provincieplein een voetgangerszone. Met de opening van de fietsspiraal komt daar verandering in. Deze aanpassing moet zorgen voor een vlotte fietsverbinding richting Tiensepoort. Momenteel is het Professor Van Overstraetenplein een voetgangerszone en mag er niet gefietst worden. "Zodra de fietsspiraal opent, zal het plein voor fietsers de meest logische route zijn om vanaf de fietsspiraal te fietsen naar de Tiensepoort. Het is dan ook wenselijk om het Professor Van Overstraetenplein vanaf dat moment toegankelijk te maken voor fietsers", zegt David Dessers, schepen van mobiliteit. Dit is niet alleen de kortste en meest directe route, maar ook een bijzonderlijk aantrekkelijke route voor fietsers door het verkeersvrije karakter van het plein. Het openstellen van het plein voor fietsers zorgt bovendien voor een minder grote belasting van de kruising aan het KBC-bankkantoor op het Martelarenplein. In het najaar krijgt het plein een fietsloper die de gewenste route suggereert. "We gaan erover waken dat er voldoende ruimte blijft voor de voetgangers zodat zij zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. We zullen er nauwlettend op toezien dat fietsers op een hoffelijke manier de zone delen met voetgangers", voegt David Dessers toe. Het Leuvense stadsbestuur wenst bij elke nieuwe verkeerssituatie optimaal rekening te houden met zachte weggebruikers, namelijk voetgangers en fietsers, en het onderling respect tussen beide weggebruikers.