Fietsbrug Tivoli tijdelijk weer open vanaf 4 maart

28 Februari 2019

Fietsbrug Tivoli tijdelijk weer open vanaf 4 maart

Door de werken aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg is de fietsbrug Tivoli tot en met 1 juli 2019 afgesloten. Om de hinder voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te beperken, bouwt de stad Leuven een tijdelijk brughoofd aan de fietsbrug. Zo kan de brug van 4 maart tot 10 april tijdelijk weer open.  Sinds eind januari bouwt de stad Leuven een fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Voetgangers en fietsers kunnen na de werken de Tiensesteenweg oversteken zonder auto’s te kruisen. De tunnel sluit langs de ene kant van de Tiensesteenweg aan op het fietspad in park Belle-Vue. Aan de andere kant loopt de tunnel uit op een nieuw fietspad in de berm tussen de Adjudant Harboortstraat en de sporen. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsbrug Tivoli over de sporen. De tunnel en het fietspad verbeteren de bereikbaarheid tussen Kessel-Lo en Heverlee en vormen een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg Leuven-Tienen. Om de funderingspalen voor het nieuwe brughoofd te kunnen bouwen en om het nieuwe fietspad aan te kunnen sluiten op de bestaande fietsbrug Tivoli, moest de aannemer eind januari het bruggenhoofd langs de kant van de Adjudant Harboortstraat afbreken. "We proberen tegemoet te komen aan de vele fietsers en voetgangers die deze route dagelijks nemen en beslisten daarom om een tijdelijk brughoofd te bouwen, zodat de fietsbrug tijdelijk weer toegankelijk is." - David Dessers "De stad beseft dat de werken voor heel wat hinder zorgen, maar we proberen tegemoet te komen aan de talrijke fietsers en voetgangers die deze route dagelijks nemen. Daarom beslisten we om een tijdelijk brughoofd te bouwen. De fietsbrug Tivoli kan hiermee vanaf maandag 4 maart tot woensdag 10 april - 9 uur weer open voor fietsers en voetgangers", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. Vanaf 10 april breekt de aannemer het tijdelijk brughoofd weer af. Hij werkt dan verder aan de aansluiting van het nieuwe fietspad in de spoorwegberm met de bestaande fietsbrug Tivoli. Deze werken laten het gebruik van de brug opnieuw even niet meer toe. Maar vanaf 2 juli gaat de brug definitief weer open.