Enkel nog duurzame en faire natuursteen in Leuven

25 November 2019

Enkel nog duurzame en faire natuursteen in Leuven

De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) sluiten aan bij het Initiatief TruStone en engageren zich om in de toekomst enkel nog duurzame en faire natuursteen aan te kopen. Reeds in 2016 ijverde Groen Leuven vanop de oppositiebanken voor faire natuursteen op Leuvense straten en pleinen. Het Initiatief TruStone is een samenwerking tussen de Vlaamse Natuursteensector en de Vlaamse overheid en moet leiden tot een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.  "Door aan te sluiten bij het Initiatief TruStone engageren we ons om in overheidsopdrachten die natuursteen omvatten, clausules op te nemen die stellen dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke mistoestanden moet aanpakken", vertelt Thomas Van Oppens, schepen van aankoopbeleid. Het Initiatief TruStone wil problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, onmenselijke werkomstandigheden, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aanpakken. De stad en het AGSL zullen voortaan bij de aankoop van natuursteen een certificaat vragen aan de aannemer en leverancier. Dat certificaat bewijst dat de geleverde natuursteen op duurzame wijze is vervaardigd, zonder de schending van de kinder- en mensenrechten. Voorbeelden van natuursteen zijn kasseien, marmer, bepaalde gevelstenen. “Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico's zijn op de schending van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen. Vaak zijn er zelfs kinderen aan het werk in de natuursteensector. In Leuven willen we daarom uitsluitend nog duurzame natuursteen uit verantwoordelijke productie gebruiken. Zo dragen we bij aan het inperken van sociale inbreuken bij de productie van natuursteen", aldus Lies Corneillie, voorzitter van AGSL en schepen van mondiaal beleid. De toetreding tot het Initiatief TruStone ligt vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad en door de raad van bestuur van AGSL op dinsdag.