Stad Leuven maakt werk van faire en duurzame ICT

19 Augustus 2020

Stad Leuven maakt werk van faire en duurzame ICT

Leuven ondertekent als eerste Vlaamse stad engagementsverklaring De stad Leuven engageert zich om de komende jaren werk te maken van faire en duurzame ICT. Hiertoe ondertekent Leuven, als eerste stad in Vlaanderen, een engagementsverklaring met Fair ICT Flanders. Zo zal de stad een aantal maatregelen nemen rond het verlengen van de levensduur van hardware. Daarnaast zal ze het energieverbruik van de serverruimte optimaliseren en bekijken of ze in de toekomst fair trade computermuizen kan aankopen. "De productie van informaticamateriaal zoals smartphones en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. Als stad willen we duurzaam omspringen met kostbare grondstoffen en hechten we veel belang aan goede werkomstandigheden, wereldwijd. Door deze engagementsverklaring te ondertekenen gaan we voor een duurzaam ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid. Zo dragen we ons steentje bij om mensenrechtenschendingen in de ICT-toeleveringsketens aan te pakken en verkleinen we de ecologische impact van onze digitale werking", licht schepen van ICT Thomas Van Oppens toe. "We dragen ons steentje bij om mensenrechtenschendingen in de ICT-toeleveringsketens aan te pakken en we verkleinen de ecologische impact van onze digitale werking." - Thomas Van Oppens Fair ICT Flanders Leuven sluit hiervoor als eerste stad in Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met Fair ICT Flanders. Deze samenwerking tussen Catapa, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers wil het ICT-aankoop en -verwerkingsbeleid in Vlaanderen verduurzamen.  Op die manier  wil ze de werk- en leefomstandigheden van arbeiders en lokale gemeenschappen in de mijnbouw en de ICT-productiesector in het Zuiden verbeteren. Als grote consumenten van hardware kunnen steden een belangrijke invloed uitoefenen om de productieketens op een structurele wijze te verduurzamen. Fair ICT Flanders spoort bedrijven, lokale overheden en hoger onderwijsinstellingen aan om hierin concrete stappen te zetten.  "Aankopers van hardware kunnen via een gericht aankoopbeleid de ICT-sector verduurzamen. Stad Leuven doet hier pionierswerk in Vlaanderen. Ik hoop dat hun voorbeeld inspiratie mag bieden aan andere organisaties in Leuven en andere steden, universiteiten en bedrijven", aldus Kim Claes, projectcoördinator van Fair ICT Flanders. Concrete stappen "We engageren ons om een pilootorganisatie in Vlaanderen te zijn wat de ontwikkeling van een fair en circulair ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid betreft. We zijn blij hiervoor te kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning door Fair ICT Flanders", aldus Van Oppens. "Concreet zullen we bestekken voor de aankoop van ICT-producten verduurzamen en een beleid uitwerken om de levensduur van aangekocht informaticamateriaal te verlengen. We zullen bijvoorbeeld onze laptops langer gebruiken. Daarnaast bekijken we of we fair trade computermuizen kunnen aankopen. Tot slot zullen we het energieverbruik in onze serverruimte blijven monitoren en optimaliseren," besluit Van Oppens. De stad zal ook deelnemen aan de activiteiten van het leertraject van Fair ICT Flanders.