226 extra leden voor Leuven 2030 dankzij Warm Alarm

01 Mei 2021

226 extra leden voor Leuven 2030 dankzij Warm Alarm

Tijdens Warm Alarm hebben 226 Leuvenaars en organisaties zich geëngageerd voor het klimaat en zich lid gemaakt van Leuven 2030, wat de verwachting overstijgt. Leuvenaars die voor 26 april lid werden van Leuven 2030, kregen hun lidgeld terug, in de vorm van een geschenkbon van 15 euro voor een Leuvens tuincentrum. Stad Leuven en Leuven 2030 verlengen nu de lidmaatschapsactie tot 8 mei. Met de artistieke vierdaagse Warm Alarm zette Leuvens cultuurcentrum 30CC vanuit culturele hoek de urgentie van de klimaatverandering op de agenda. 30CC bracht andere Leuvense cultuurhuizen, zoals Cinema ZED, STUK, de Bib Leuven en OPEK, samen met Leuvense middenveldorganisaties zoals Dialoog, Avansa, Maakbar en Het Masereelfonds. Daaruit kwam deze maand een boeiend programma. Het artistieke deel met podcasts, films en expo’s werd gekoppeld aan interessante lezingen, klimaatsafari’s en wandelingen langs straffe burgerinitiatieven. 226 nieuwe leden De Leuvenaars hebben de samenwerkingen enthousiast onthaald en het werkte inspirerend. "De afgelopen weken werden maar liefst 226 inwoners en organisaties lid van Leuven 2030, de stadsbrede vzw die in Leuven alle krachten verenigt om samen toe te werken naar een klimaatneutrale stad. Dat is heel goed nieuws en zal de slagkracht van Leuven 2030 vergroten", vertelt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, enthousiast. Lid worden kon voordelig naar aanleiding van Warm Alarm. In ruil voor je lidgeld van 15 euro kreeg je een vergroenbon van Leuven 2030-partner AVEVE-Wilsele van dezelfde waarde. "De afgelopen weken werden maar liefst 226 inwoners en organisaties lid van Leuven 2030. Dat is heel goed nieuws en zal de slagkracht van Leuven 2030 vergroten." - David Dessers "Dat weer zoveel bijkomende Leuvenaars en organisaties hun schouders willen zetten onder een duurzamere toekomst voor onze stad doet deugd", zegt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. "Het onderstreept bovendien nogmaals dat het besef blijft groeien dat het nú tijd is om de weg richting klimaatneutrale toekomst versneld in te slaan, sámen." Actie verlengd Door het succes wordt de actie met twee weken verlengd. Wie vóór 8 mei lid wordt van Leuven 2030, krijgt zijn of haar lidgeld terug in de vorm van een vergroenbon. Er wordt al volop getimmerd aan het programma van Warm Alarm in 2022 dat van 21 tot 24 april zal plaatsvinden.