Evaluatie Marktrock

30 Augustus 2007

Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus kwam voor Groen! uitgebreid tussen over het recente Marktrock-festival. Hieronder haar tussenkomst: "Er hebben duizenden mensen leuke momenten beleefd op Marktrock, toch is er een aantal dingen ernstig fout gelopen. Ik wil hier drie problemen aansnijden: - de voorzieningen voor rolstoelgebruikers; - de toegankelijkheid van de straten rond het Ladeuze plein; - de behandeling van fietsen en fietsers;Magda Aelvoet

1. de voorzieningen voor rolstoelgebruikers De voorzieningen voor rolstoelgebruikers lieten zwaar te wensen over. Ook de organisatoren van het festival geven dat toe, hoewel ze het minimaliseren en suggereren dat de organisaties van mensen met een handicap zéér hoge eisen stellen. Intro, de organisatie die de toegankelijkheid van festivals e.a. voor mensen met een handicap promoot, stelt integendeel dat zij slechts drie dingen vraagt: parkeermogelijkheid, garantie van zichtbaarheid, toegankelijk toilet. De locatie van de Oude Markt was in alle opzichten een ramp: noch parkeerruimte, noch geschikte toiletten, noch een verhoogd podium. De Ladeuzeparking was voor iedereen toegankelijk met de wagen. Er waren evenwel geen gemakkelijke plaatsen voor mensen met een handicap opengesteld. Voor de zichtbaarheid was er niets gedaan. In de commissie feestelijkheden werd nochtans gezegd dat er gezorgd zou worden voor de participatiemogelijkheden van mensen met een handicap. De toegankelijkheidsdienst van de stad kreeg laattijdig, op 4 juni, een mailtje van de politie waarin ze vroegen naar reglementering en wetgeving betreffende de toegankelijkheid van festivals. Nadien werd op de dienst niets meer gehoord vanwege de politiedienst. De stad heeft dus te weinig gedaan om mensen met een handicap te laten meefeesten.

2. toegankelijkheid van het Ladeuzeplein Voor bewoners/omwonenden en handelaars waren er moeilijkheden van bereikbaarheid. Bewoners/omwonenden konden er moeilijk geraken. Handelaars waren moeilijk bereikbaar. De organisatoren hebben dit overigens zelf toegegeven. Overigens werden de gemaakte afspraken tussen handelaars en de organisatoren hoegenaamd niet nageleefd. Horeca Ladeuze zou verliezen geleden hebben en volgens de kranten zouden ze de zaak bij de rechtbank al aanhangig hebben gemaakt. Schepen De Vlies gaat naar verluidt met de klagers gaan samen zitten. Kan hij ons iets zeggen over de resultaten van deze contacten. Ook fietsers konden al vrijdagnamiddag rond 15u met de fiets aan de hand in verschillende straten rond het L plein niet meer door. Omwegen maken was de boodschap.

3. fietsen en fietsers Ze werden echt niet verwend! Enkele voorbeelden: - Vrijdagvoormiddag (lang voor het festival begon!): fietsen die mooi aan kant stonden in de buurt van de Conventuelen (Hooverplein) werden verwijderd, nadat de sloten door de politie waren doorgezaagd! - Vrijdagnamiddag : zelfs met de fiets aan de hand kon men niet meer in een aantal straten rond het Ladeuzeplein. - Er werd één enkele parking voor fietsers voorzien: op de Vismarkt. Dat is al een heel eind lopen om op Ladeuze en de Oude Markt te geraken. En dat terwijl in de Tiensestraat ook al fietsparkeerruimte was ingepikt voor een autoparkeerplaats."

Magda Aelvoet