Leuven 2030 finalist van Europese prijs voor duurzaamheid

25 November 2019

Leuven 2030 finalist van Europese prijs voor duurzaamheid

Een jury van experten heeft Leuven 2030 vzw uitgeroepen tot finalist van de Transformative Action Award. Deze Europese prijs voor duurzaamheid wordt uitgereikt aan een stad, regio of maatschappelijke organisatie die plannen uitvoert om de sociaal-culturele, sociaaleconomische en technologische verandering van hun gemeenschap te realiseren. Als finalist wordt Leuven 2030 opnieuw op Europees vlak in de kijker gezet voor haar klimaataanpak. "Deze Europese erkenning toont nog maar eens aan dat we op de goede weg zijn, dat onze aanpak echt uniek en inspirerend is", zegt een fiere Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. "Wij willen met Leuven 2030 een voorloper zijn in de stedelijke klimaataanpak en hopen ook zoveel mogelijk andere steden te kunnen inspireren om voor een klimaatneutrale toekomst te kiezen." Leuven 2030 werd onder meer als finalist gekozen voor het uniek samenwerkingsmodel dat de vzw hanteert. "We slagen erin alle lokale belanghebbenden, zoals de lokale overheid, de Leuvense inwoners, de bedrijven en onderwijsinstellingen, evenwaardig de verantwoordelijkheid te laten nemen voor de evolutie naar een klimaatneutrale toekomst. Vanuit Leuven 2030 kijken we niet alleen naar de lokale overheid om zaken voor elkaar te krijgen. Ieder kan een eigen essentiële rol opnemen, van inwoner over bedrijf tot kennisinstelling", zegt Katrien Rycken. "Dat is een unieke benadering en toont dat de klimaatambitie er een is die gedeeld wordt door een groot deel van de samenleving." "Deze erkenning is een stevige duw in de rug voor iedereen die de voorbije jaren zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan een klimaatneutrale stad. Het is bovendien een extra stimulans om de komende jaren een versnelling hoger te schakelen. Dat is nodig, want er ligt heel wat werk op de plank. De plannen zijn er, het is nu zaak om die plannen om te zetten in de praktijk", vult David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, aan. "Deze finaleplek is nog maar eens een erkenning voor de Leuvense aanpak." Europese lof voor Leuvense Roadmap Bovendien was de jury erg onder de indruk van de allesomvattende Roadmap 2025 · 2035 · 2050, die een 70-tal Leuvense experten ontwikkelde eind 2018. Dit actieplan tekent de weg uit naar een klimaatneutrale toekomst voor Leuven en schept een kader voor versnelde actie om die toekomst te realiseren. In maart schaarden dan ook belangrijke lokale belanghebbenden zoals Stad Leuven, KU Leuven, Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant, Boerenbond, Fluvius en imec zich achter deze Roadmap. Bepalend in het behalen van het podium van deze Europese Duurzaamheidsprijs, was dat deze acties niet alleen bestemd zijn voor het Leuvense stadsbestuur, maar ook voor private en publieke actoren. Om de acties sneller tot maatschappelijke impact te laten evolueren, ontving Leuven 2030 enkele weken geleden een eerste subsidie van 100.000 euro van het Europese expertisecentrum EIT Climate-KIC. Naast het ontvangen van deze financiële middelen komt Leuven daardoor terecht in een netwerk van andere innovatieve wereldsteden zoals Kopenhagen, Amsterdam en Wenen. Een klimaatneutraal Europa Deze uitwisseling van kennis tussen Europese steden past helemaal binnen de visie van de Europese Unie. Een tijd geleden sprak toekomstige voorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, de wens uit om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te maken. Een grote ambitie die aantoont dat klimaat en de klimaattransitie nog nooit zo belangrijk zijn geweest als nu. "Het doet ons veel plezier dat Leuven 2030, als motor van de klimaattransitie binnen een kleinere Europese stad, deze Europese erkenning krijgt", aldus Katrien Rycken. "We willen graag het pad naar klimaatneutrale steden mee voorbereiden en nemen als stadsgemeenschap een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de Leuvense stadsgrenzen."