Energiezuinig maken sociale woningen: twee vliegen in één klap!

27 Juli 2013

Groen is voorstander van het investeren in het energiezuinig maken van de sociale woningen in Vlaams-Brabant. Die investering is goed voor sociale huurders, en ook voor het milieu. Betaalbaar wonen en klimaatneutraal worden, dat gaat perfect samen. Het is genoegzaam bekend dat het aandeel sociale woningen in de provincie Vlaams-Brabant laag is. Zowel in het arrondissement Leuven als in het arrondissement Halle-Vilvoorde scoren we met respectievelijk 3,7% en 3,4% onder het Vlaamse gemiddelde van 5, 5 sociale huurwoningen per 100 inwoners. Hierbij komt dat in de provincie Vlaams-Brabant 50% van de actuele sociale gezinswoningen en 35% van de appartementen vakkundige ingrepen vereisen op het vlak van dakisolatie, (super) isolerend glas en/of verwarming. In Vilvoorde, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Diest gaat het over meer dan 500 woningen. In Leuven zijn niet minder dan 1.000 woningen betrokken. We moeten dringend nog meer werk maken van het energiezuinig maken van het sociale patrimonium in de gemeenten van Vlaams-Brabant. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen nu al terecht bij de provincie voor renteloze leningen om renovaties aan woningen te doen, maar er moeten meer middelen komen, ook op lokaal vlak.

Oplopende energiekosten kunnen leiden tot betalingsproblemen. Wanneer een gezin op die manier geen commerciële leverancier meer vindt, zal de netbeheerder van de gemeente optreden als sociale leverancier. Als de klant wegens omstandigheden niet kan betalen, wordt een budgetmeter geplaatst. Die meter wordt, zoals nu al het geval is voor 1,2% van de gezinnen in Vlaams-Brabant, vooraf opgeladen. Stel dan dat de klant in een sociale woning verblijft die met elektriciteit verwarmd wordt (Patrimonium Schorenshof van de SHM Dijledal bijvoorbeeld), dan is het risico niet helemaal ondenkbaar dat die klant in de winter letterlijk in de kou komt te zitten. Ook mensen met een budgetmeter voor aardgas kunnen trouwens onder andere hierdoor tijdens de winter zonder verwarming vallen.

Tie Roefs: "Investeren in het energiezuinig maken van het sociale patrimonium is goed voor de portemonnee van de sociale huurders, maar heeft als belangrijk bijkomend effect dat het goed is voor de leefomgeving en voor het klimaat. Zo maakte de nulmeting die aan de agendasetting van 'Leuven Klimaatneutraal' voorafging, duidelijk dat maar liefst 60% van de CO2-emissies in de centrumstad afkomstig is uit gebouwen. Als een stad als Leuven dan een extra inspanning doet om te investeren in het energiezuinig maken van de sociale woningen op haar grondgebied, dan slaat ze twee vliegen in één klap. Ze creëert, samen met de provincie, werk en zet een belangrijke stap op de weg om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn."

Tie Roefs, provincieraadslid en lid raad van bestuur van Dijledal

 

(foto Ecokwartier, Vauban, Freiburg)