Stad nodigt inwoners uit om mee te investeren in zonnepanelen op 11 publieke gebouwen

31 Oktober 2019

Stad nodigt inwoners uit om mee te investeren in zonnepanelen op 11 publieke gebouwen

"We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’. Alle natuurlijke energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. Daarom kiezen we ervoor dat de Leuvenaar maximaal kan investeren in deze zonnepanelen. Dit zal bovendien het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten." - David Dessers

De stad Leuven, het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven stellen elf daken ter beschikking voor de installatie van zonnepanelen. De stad roept haar inwoners op om te investeren in deze zonnepanelen en zo de lokale productie van hernieuwbare energie op te krikken. Twee burgercoöperaties staan in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen. Het project zal voor 100% gefinancierd worden door inwoners.

De zonnepanelen komen in 2020 op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark. "We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’. Alle natuurlijke energiebronnen zouden gemeenschappelijk goed moeten zijn. Daarom kiezen we ervoor dat de Leuvenaar maximaal kan investeren in deze zonnepanelen. Dit zal bovendien het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten", zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid.

Burgercoöperaties als partner

De stad kiest voor de burgercoöperaties Ecopower en ECoOB als partner. Op die manier kunnen inwoners, Leuvense instellingen, organisaties en bedrijven financieel in het project participeren. Ecopower is één van de pioniers van hernieuwbare energie in Vlaanderen en werkt in al zijn projecten samen met lokale overheden en burgers. ECoOB, EnergieCoöperatie Oost-Brabant, is een recent opgerichte coöperatie uit de regio Leuven die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in Oost-Brabant.

Inwoners kunnen vanaf nu investeren

Voor de financiering van de zonnepanelen doet de stad beroep op Leuvenaars. Inwoners, bedrijven en verenigingen van Leuven en omgeving kunnen mee participeren in de zonnepanelen door een aandeel te kopen van ECoOB en/of Ecopower. Ze worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden. Eén aandeel kost 250 euro.

Meer informatie hierover vind je op www.ecoob.be en www.ecopower.be.

Voordelen

Dankzij rechtstreekse participatie als coöperant worden Leuvenaars mede-eigenaar van de zonnepanelen én van de geproduceerde energie. Bovendien hebben ze democratische controle in het bestuur en inspraak in het beleid van de coöperatie. Als coöperant draag je vooral ook bij aan de langetermijnvisie en de doelstellingen van de energietransitie en garandeer je de klant-afnemer een eerlijke energieprijs.

“Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede. Hernieuwbare energieproductie gebeurt best zoveel mogelijk lokaal: zo steunen investeringen in groene stroom en warmte de lokale economie en welvaart”, vult David Dessers nog aan.

Omdat alle zonnepanelen via de twee energiecoöperaties eigendom worden van burgers, stroomt eventuele winst terug naar de Leuvense investeerders, dus naar de lokale gemeenschap en niet naar het buitenland, naar commerciële bedrijven of naar anonieme beleggingsfondsen.

Infomoment op 4 november

Op 4 november om 20 uur vindt er een infomoment plaats in OPEK (Vaartkom 4, Leuven). Hier kom je alles te weten over het reilen en zeilen van de lokale energiecoöperaties en kan je al je vragen kwijt over het investeren in de zonnepanelen op de elf publieke gebouwen. Inschrijven is niet nodig.

Jaarlijkse besparing van 180 ton CO2

De zonnepanelen zullen zo'n 720.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CObesparen. De zonnepanelen op deze daken samen zijn goed voor een vermogen van 850 kWp en een investering van 850 000 euro.