Eindelijk krijgt een 'ervaringsdeskundige in armoede' plaats in het OCMW van Leuven

16 Maart 2011

Groen!Leuven is heel tevreden dat, onder meer op haar aandringen, een 'ervaringsdeskundige in armoede' binnen de sociale dienst van het OCMW zal aangeworven worden. Waarom is een ervaringsdeskundige in het OCMW nodig? De Link, de organisatie die de opleiding van ervaringsdeskundigen verzorgt, zegt hierover het volgende. Jaren van armoedebestrijding hebben laten zien dat er een diepe kloof bestaat tussen het beleid en de (maatschappelijk) werkers van allerlei voorzieningen (dus ook van het OCMW) en de armen zelf. Hoe groot het inlevingsvermogen van de werkers en de beleidsmensen ook mag zijn, zij hebben ? een enkeling niet te na gesproken ? nooit in de harde realiteit van een leven in armoede gestaan. Zij hebben nooit die gevoelens van schaamte en vernedering gekend om telkens opnieuw hulp te vragen. Zij zijn onbekend met de schuldgevoelens waaronder de arme gebukt gaat. Zij kennen niet de uitsluitingmechanismen die zich in alle sectoren voordoen: huisvesting, werk, school, cultuur, enz.

Om de hulpverlening van het OCMW beter af te stemmen op de realiteit van de armen, is het nodig om een "ervaringsdeskundige in de armoede" op te nemen in het personeelskader van het OCMW. .

Binnen het OCMW kan een "ervaringsdeskundige in de armoede" drempelverlagend en ondersteunend werken. Net omdat zij de leefwereld van de armen zo goed kennen, hebben ze sneller contact en voelen de armen zich beter ondersteund. De ervaringsdeskundige kan ook signaleren dat sommige maatregelen van het OCMW hun doel voorbij schieten en de doelgroep niet bereiken. Deze signaalfunctie is bijzonder belangrijk.

Groen! Leuven ijvert, samen met anderen, al jaren voor het opnemen van een ervaringsdeskundige in het kader van de sociale dienst van het OCMW. Na eerdere pogingen lag het wat stil, maar nu zal er toch groen licht gegeven worden voor een aanwerving. Ons raadslid in het OCMW, Louis Debruyne, zal dan ook het voorstel van personeelskader waarbij een nieuwe functie ervaringsdeskundige wordt gecreëerd met grote instemming goedkeuren. Het voorstel staat vandaag donderdag 17 maart op de OCMW-raad geagendeerd.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid voor Groen!