Succesvolle eerste volksvergadering CLT Leuven

14 December 2021

Succesvolle eerste volksvergadering CLT Leuven

Maandagavond 13 december vond de eerste volksvergadering plaats voor iedereen met interesse in Community Land Trust (CLT) Leuven. Morgen, 15 december, staat er een infosessie voor professionele organisaties gepland. De uitbouw van een netwerk van organisaties, vrijwilligers en toekomstige bewoners is een belangrijk element in de oprichting van de CLT. Met verschillende samenkomsten, infomomenten en workshops bouwt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) een CLT-gemeenschap in Leuven uit en richt ze de CLT van onderuit op. Avansa Oost-Brabant (het vroegere Vormingplus) staat de organisatie bij om de volksvergaderingen in goede banen te leiden en de stem van de toekomstige bewoners mee te nemen in het oprichtingstraject. Het AGSL richt de CLT op op vraag van stad Leuven. Een CLT bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, de gemeenschap en bewoners, koopt bouwgronden aan of renoveert en herbestemt bestaand patrimonium. Doordat de bewoners van de huizen op die gronden de grond zelf niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning een stuk goedkoper. De bewoners krijgen een volwaardig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het later erven. Wel moeten ze de woning altijd zelf bewonen. Ze kunnen ze niet verder verhuren. De eigenaar van de woning betaalt maandelijks enkel een zeer beperkte "huur" of canon aan de trust voor het gebruik van de grond. Hoeveel die zal bedragen ligt nog niet vast maar hij dient voornamelijk om de administratieve kosten te dekken. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de latere herverkoopprijs beperkt. De CLT is dan ook een belangrijk instrument om werk te maken van betaalbaar wonen.  Participatie is de sleutel tot succes De uitbouw van een netwerk is een belangrijk element in de oprichting van de CLT. "In oktober organiseerden we een eerste brede infodag in HAL 5 voor iedereen - organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, vrijwilligers en toekomstige bewoners - die mee wil bouwen aan de oprichting van een CLT in Leuven. Hiermee gaven we de aftrap en legden we de basis voor de CLT-gemeenschap", vertelt Lies Corneillie, voorzitter van AGSL. "De komende maanden bouwen we daarop verder en organiseren we verschillende workshops, lezingen en samenkomsten specifiek voor de verschillende doelgroepen. We stellen CLT Leuven voor, bespreken de samenwerkingsmogelijkheden en geven de organisatie van onderuit vorm. Gisteren brachten we individuen die interesse hebben in een CLT-woning voor een eerste keer samen. Morgen is het de beurt aan organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Die participatie is de sleutel tot het welslagen van de CLT."  Toekomstige bijeenkomsten 35 geïnteresseerde potentiële bewoners namen deel aan de volksvergadering. Om het interactieve aspect van de vergadering te garanderen, stond er een limiet op het aantal inschrijvingen. Tijdens de infosessie lichtten sprekers het CLT-model toe. Ze legden uit welke weg er al in Leuven is afgelegd voor de oprichting van een CLT en wat er nog te gebeuren staat de komende jaren. Uit de gesprekken kwam naar voor dat woonzekerheid, kwaliteit, diversiteit en gemeenschap belangrijke elementen waren voor de deelnemers. De doelgroep voor wie er gebouwd wordt, zijn mensen die moeilijk een woning op de private markt kunnen kopen, die uit de boot vallen of lange tijd op de wachtlijst staan voor sociale huur en voor wie het tegelijkertijd ook niet haalbaar is om op de private markt te kopen omwille van de hoge vastgoedprijzen in Leuven. "Voortaan vindt er tweemaandelijks een volksvergadering plaats. We zullen ook volkstafels organiseren om de organisatie verder vorm te geven. Op deze manier zal de CLT-gemeenschap de komende maanden echt beginnen groeien." - Lies Corneillie De komende maanden volgen er nog activiteiten. De volgende volksvergadering vindt plaats op 25 januari. Vervolgens zal de volksvergadering tweemaandelijks plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website van het AGSL. Je kan op elk moment aansluiten. Tegelijk zijn de volksvergaderingen voldoende vernieuwend zodat ze ook interessant en relevant zijn voor wie al eerder aan een vergadering deelnam. "Op die manier zal de CLT-gemeenschap de komende maanden echt beginnen groeien", aldus Corneillie. Zodra fysieke samenkomsten opnieuw mogelijk zijn, zal het AGSL volkstafels organiseren om de organisatie verder vorm te geven. Dit zijn interactieve gesprekstafels waar deelnemers in dialoog gaan over onder andere de normen en waarden van de toekomstige CLT, het betrekken van nieuwe bewoners, eventuele onduidelijkheden en de verschillende manieren om bij te dragen aan de organisatie. Een overzicht van de activiteiten vind je binnenkort op de website van het AGSL. Geïnteresseerden kunnenop dezelfde webpagina hun gegevens achterlaten en worden op die manier op de hoogte gehouden van toekomstige activiteiten Volgende fase In een volgende fase, vanaf de zomer van 2022, wordt de vzw opgericht, worden de leden van de raad van bestuur verkozen en wordt de organisatie verder uitgewerkt en vormgegeven. Tot dan is het coördinatorschap van CLT Leuven ondergebracht bij het AGSL. Parallel duidt het AGSL dit najaar een architectenteam voor het CLT-pilootproject in Klein Rijsel aan. De start van de bouw van dat pilootproject is voorzien voor 2024. Betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond "Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelen we formules van betaalbaar wonen in een context met stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven. Omdat je de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch voordeliger. De gronden blijven eigendom van de CLT zodat je een lange termijnbeleid kan blijven voeren op die gronden", besluit Lies Corneillie. "De stad stelt een startkapitaal van 5 miljoen euro ter beschikking van de CLT."