Eerste Leuvense Armoedeconferentiedag over gezondheid: heel wat aanbevelingen voor het OCMW en stad

25 November 2014

. 0p vraag van Groen Leuven werd in het meerderheidsakkoord voor het OCMW vastgelegd dat er jaarlijks een Armoedeconferentiedag zou komen. Vandaag, 25 november 2014, vond de eerste Armoedeconferentiedag over gezondheid in het Wagehuys plaats. Dit thema was gekozen door de armenorganisaties zelf Meer dan 100 mensen waren ingeschreven waarvan de mensen in armoede een zeer groot deel van uitmaakten. Via goed voorbereide dialoogtafels waar in de eerste plaats de betrokkenen zelf het woord namen, werden heel wat voorstellen geformuleerd. Deze dialoogtafels hadden het over gezonde voeding, bewegen, wat als je ziek bent in het weekend, tand- en mondzorg, enz. De Armoedeconferentie levert geen grote verklaringen op. Dat was ook niet de bedoeling. De voorstellen zijn misschien niet wereldschokkend, ze kunnen wel het verschil maken voor wie in armoede leeft.

Tandzorg bv. is ontzettend belangrijk, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor je persoonlijke uitstraling. Van jongs af aan hiermee beginnen maakt dat dure ingrepen op latere leeftijd vermeden kunnen worden. Stad en OCMW ? samen met de andere partners ? hebben hier een sensibiliseringsrol. Maar dat is niet voldoende, volgens deelnemers aan de dialoogtafel Een gezond gebit voor iedereen: ook het OCMW moet hier een beleid (ook financieel) ontwikkelen.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid: "In de beleidsnota van het OCMW staat dat in samenwerking met de wijkgezondheidscentra onderzocht zal worden om een tandartsenteam op te zetten. De dialoogtafel heeft aangetoond dat dit dringend nodig is want heel wat armen zijn niet zozeer bang voor de prik maar wel voor de kostprijs van een tandartsenbezoek."

De armoedeconferentie zet nog eens dik in de verf waarover het eigenlijk gaat en wat middenveld en beleid van stad en OCMW kunnen doen om de gezondheidskloof te dichten. "Volgend jaar is er opnieuw een Armoedeconferentiedag waar een nieuw thema zal behandeld worden, maar waar ook geëvalueerd zal worden wat er van al de voorstellen in huis is gekomen. Op die manier wordt de Armoedeconferentiedag geen holle praatbarak", aldus Louis Debruyne.

De resultaten van deze eerste Armoedeconferentiedag zullen binnenkort via de websites van de verschillende deelnemende organisaties te lezen zijn.

Louis Debruyne, OCMW-raadslid