Een woonfonds voor nieuwe initiatieven voor de kwetsbare groepen op de woningmarkt

26 Maart 2017

Groen stelt voor om een woonfonds op te richten op basis van overschotten in de begroting of nieuwe middelen. Doel is dat fonds in te zetten voor nieuwe initiatieven die op korte termijn voor de meest kwetsbare groepen woonmogelijkheden kunnen garanderen. Dat is een keuze die socialer is dan een belastingverlaging. Leuven is op het vlak van wonen de duurste centrumstad in Vlaanderen. Er zijn al veel woningen bij gekomen en er zijn belangrijke inspanningen van de huisvestingsmaatschappijen, AGSL, OCMW, ? Maar het globale effect van al die initiatieven voor die mensen die nu moeilijk een woning vinden is te klein. Er zijn te weinig echt betaalbare woningen. Het aanbod aan kwaliteitsvolle huurwoningen, voldoende gecontroleerd door de overheid, en betaalbaar, is te beperkt. Er wordt stap voor stap gekeken naar nieuwe formules als cohousen en CLT, maar in de tussentijd is er nood aan nieuwe initiatieven om verder te werken aan een inhaalbeweging op de woningmarkt. Eenvoudige oplossingen zijn er niet en gemakkelijke slogans zullen ons ook niet helpen. Tijdens de gemeenteraad van december verklaarde het stadsbestuur dat er bij de begroting geen tekort zou zijn, maar veeleer extra beleidsruimte. Er is ook de aankondiging dat Leuven nieuwe middelen zal krijgen als er 100.000 inwoners zijn.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Voor Groen moeten die mogelijke extra middelen niet gebruikt worden voor een verlaging van de personenbelasting, die uiteindelijk vooral interessant is voor wie al een behoorlijk inkomen heeft. Veel beter zou zijn die middelen zo in te zetten dat ze maximaal effect hebben voor de meest kwetsbaren. Daarom stellen we voor een woonfonds op te richten, waar extra middelen kunnen ondergebracht worden. Vervolgens zou een overleg moeten plaatsvinden tussen de verschillende actoren die actief zijn in het woonbeleid om te onderzoeken welke bestaande, nieuwe of creatieve formules mogelijk zijn om op relatief korte termijn meer wooneenheden te realiseren (in nieuwe of bestaande voorzieningen) die echt betaalbaar zijn voor wie het nu moeilijk heeft. Uit zo'n overleg kan blijken wat het best zou werken op relatief korte termijn. Is dat het voorzien van nieuwe woningen? Is dat het doelgericht versterken van het sociaal verhuurkantoor om zo snel meer woningen ter beschikking te stellen? Is dat het voorzien van meer huursubsidies? Is dat een overeenkomst met een externe partner die echt betaalbare woningen kan voorzien? We stellen voor een concreet model van een woonfonds te integreren in de begrotingsvoorstellen die zullen voorliggen tijdens de gemeenteraad van mei, zodat meteen kan gestart worden met nieuwe initiatieven."

 

David Dessers