Een werkgroep “Burgerinitiatief” als positief signaal naar de burgers

25 Oktober 2014

Groen heeft een voorstel klaar voor de oprichting van een speciale werkgroep voor het opvangen en opvolgen van burgerinitiatieven. Daarmee kan Leuven een positief signaal geven aan de burgers. Burgers hebben het recht om ? na het verzamelen van een bepaald aantal handtekeningen ? een punt op de gemeenteraad te plaatsen en ook mondeling toe te lichten via de procedure van het 'initiatiefrecht'. Leuvense burgers gebruikten al driemaal die procedure om hun punt onder de aandacht te brengen, recent nog over de invoering van de blauwe zone in bepaalde stadsdelen. Het stadsbestuur ging niet op een goede manier met die burgerinitiatieven om. David Dessers (gemeenteraadslid): "Wat zagen we? Na de toelichting door de burgers ging de gemeenteraad telkens gewoon over tot een stemming meerderheid tegen minderheid. Los van de inhoud van het initiatief in kwestie wordt zo een slecht signaal gegeven aan de burgers die moeite deden om hun zaak te bepleiten. De vragen van burgers waren trouwens telkens gericht aan de hele gemeenteraad, en niet enkel aan de meerderheidspartijen. Wij met Groen beschouwen burgers in de eerste plaats als partners in het beleid en willen een andere omgang met burgerinitiatieven voorstellen. Daarom vragen we de oprichting van een werkgroep "Burgerinitiatief" van de Leuvense gemeenteraad, waarin elke fractie van de raad één vertegenwoordiger afvaardigt. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het ontvangen en opvolgen van initiatieven van burgers. De werkgroep buigt zich over de inhoudelijke input van het burgerinitiatief, kijkt hoe de raad er mee aan de slag kan gaan en doet een voorstel aan het bureau van de raad over hoe het debat in de raad optimaal kan verlopen. De werkgroep heeft als doel een burgerinitiatief niet meteen te verdrinken in een meerderheid-/minderheidslogica en wil frustraties over de gang van zaken bij de indieners ervan tegengaan."

Het voorstel van David Dessers is geagendeerd op de gemeenteraad van 27 oktober.

David Dessers, gemeenteraadslid