Een uitleendienst voor bouwgereedschappen, ook in Leuven!

24 Juni 2013

Je wilt zelf aan de slag in je woning, voor een kleine aanpassing of verbouwing, maar je hebt niet alle gereedschappen. Een stedelijke uitleendienst voor bouwgereedschappen kan het antwoord zijn. Zo'n uitleendienst heeft een duidelijke sociale doelstelling, want meer mensen krijgen de kans hun woning te verbeteren. Een van de manieren om als lokale overheid het woningbestand te verbeteren is burgers ondersteunen die hun woning zelf willen opwaarderen. Maar als je zelf weinig middelen hebt, dan is het niet eenvoudig om bv. aan de nodige bouwgereedschappen te komen om die werken uit te voeren. Vanuit die vaststelling is het een zeer goed idee om een uitleendienst te voorzien waar lokale burgers terecht kunnen om aan zeer gunstige voorwaarden gereedschappen uit te lenen. Marleen Demuynck: "Zo'n uitleendienst bestaat al in Antwerpen, als onderdeel van het sociale economiebedrijf Werkhaven (zie:

http://www.werkhaven.be/uitleendienst-werkhaven-antwerpen-vzw  ). Bij die uitleendienst kun je echt alles vinden: een stelling, een kruiwagen, een zware boormachine, een laspost, ? Antwerpenaars kunnen bij de dienst terecht, en betalen heel weinig voor het gebruik. Er is ook een speciale vervoerdienst voorzien die alles tot bij je thuis kan brengen. Het is een goede zaak dat dit initiatief is gesitueerd in de sociale economie. Het is immers erg belangrijk dat we net aan mensen met weinig financiële middelen mogelijkheden kunnen bieden om zelf met hun woning aan de slag te gaan. Groen is ervan overtuigd dat een dergelijke uitleendienst ook in Leuven een goede zaak zou zijn. We stellen voor dat het stadsbestuur hierover in overleg gaat met de aanwezige projecten in de sociale economie om te bekijken of zo'n uitleendienst kan georganiseerd worden."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid