Een stad die we samen maken

Groen kiest voor een andere beleidscultuur. Volwaardige participatie door alle burgers zou het uitgangspunt moeten zijn voor een eigentijdse manier van beleid voeren. De gemeenteraad zou een spil moeten worden van een heel andere, meer verbindende, manier van aan politiek doen, als alternatief voor de toenemende polarisering. Een eigentijdse overheid die meedenkt met de burgers en een goede dienstverlening garandeert voor iedereen is het sluitstuk van onze visie op de stad van de toekomst.