Een schoolstraat aan elke Leuvense schoolpoort

21 Juni 2016

Tijdens een persconferentie kondigde het stadsbestuur vandaag aan dat men zal investeren in verkeersveilige schoolomgevingen. Groen vindt die intentie vanzelfsprekend goed, maar kijkt vooral uit naar structurele maatregelen, zoals de aanleg van schoolstraten en voldoende maatregelen die zorgen voor veilige fietsroutes doorheen de hele stad. Tijdens de persconferentie verwezen de betrokken schepenen naar een bevraging, waaraan 1.800 ouders hebben deelgenomen. Enkele maatregelen werden aangekondigd, zoals de aanleg van enkele fietssuggestiestroken (Bondgenotenlaan, Kapucijnenvoer, Vaartstraat ?) en een verbreding van het fietspad tussen provinciehuis en Tiensesteenweg. Een echt actieplan is er nog niet. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "We waren verbaasd door de aankondiging van deze persconferentie. We kijken al een tijd uit naar de resultaten van de bevraging bij de ouders en moeten nu vaststellen dat het stadsbestuur zonder afgewerkt actieplan naar buiten komt. Alleszins is het duidelijk dat we de lat voor het stadsbestuur hoog leggen. De bevraging resulteerde immers in 2.628 knelpunten op fiets-en wandelroutes naar de verschillende scholen. Leg die knelpunten naast het advies van Kabinet J over verkeersveiligheid vorig jaar en de ambitie van Leuven om een kindvriendelijke stad te zijn. Dan kunnen we alleen verwachten dat er een zeer ambitieus actieplan komt dat structurele maatregelen voorstelt, en niet alleen enkele suggestiestroken of verbredingen aankondigt."

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Een van de opvallende knelpunten die de ouders aanbrengen is de onveilige situatie aan de schoolpoort. De vraag naar een autoluwe schoolomgeving, waar het fysiek onmogelijk wordt gemaakt dat auto's tot vlakbij de schoolpoort rijden, wordt heel vaak aangehaald. We zijn al lang voorstander van de 'schoolstraat', wat het perfecte antwoord is op deze nood. In een 'schoolstraat' wordt de straat aan de schoolpoort een half uur voor de schooldag begint en een half uur na het einde van de schooldag tijdelijk afgesloten met een dranghek of een slagboom. In maart opende op initiatief van basisschool Paridaens de eerste schoolstraat in Leuven, die ze een Octopusstraat noemen. De eerste resultaten zijn zeer positief. De onmiddellijke omgeving van de schoolpoort is rustiger en veiliger geworden, waardoor er nu 15% meer leerlingen per fiets naar school komen. We willen dat de stad dit concept actief ondersteunt en stimuleert aan elke schoolpoort in Leuven waar het kan. We denken bv. aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee."

Hilde Van Wichelen en Lies Corneillie