Een parkeermakelaar als sleutel in een alternatief parkeerbeleid

22 Augustus 2013

Groen wil dat er in Leuven een parkeermakelaar komt. Die kan actief op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden voor bewonersparkeren (fiets of auto). Het slimmer benutten van bestaande ruimtes is beter dan steeds nieuwe voorzieningen bijbouwen. Het globale parkeerbeleid moet zich wel uitdrukkelijk inpassen in het project van een klimaatneutrale stad. Het bestaat al in onder meer Antwerpen, een parkeermakelaar. Dat is een dienst die bemiddelt tussen vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Wie een plaats zoekt of wie een plaats in de aanbieding heeft, kan terecht op de site van de parkeermakelaar. Maar een parkeermakelaar is meer dan een website. Het is de bedoeling actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het beter benutten van bestaande ruimtes. Zo kunnen parkeerplaatsen die overdag een functie hebben voor een bedrijf of school 's avonds ingeschakeld worden voor bewoners. Maar het kan even goed zijn dat iemand in zijn of haar garage nog plaats heeft voor fietsen van mensen die in hun woning geen plaats hebben om een fiets te zetten. Door op een gerichte manier vraag en aanbod samen te brengen zijn er nog heel wat mogelijkheden, waardoor de bouw van steeds nieuwe infrastructuur kan vermeden worden. In Antwerpen is de parkeermakelaar een onderdeel van het stedelijk parkeerbedrijf. Dat bedrijf zorgt ook voor buurtparkings en buurtfietsenstallingen voor bewoners, die door de parkeermakelaar gepromoot worden. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Het model van een parkeermakelaar kan ook voor Leuven zeer interessant zijn, onder meer voor het zoeken van degelijke parkeeroplossingen voor fietsen. Het is wel essentieel dat de parkeermakelaar kan werken binnen een globaal parkeerbeleid dat andere keuzes maakt dan het huidige Leuvense beleid. Het stadsbestuur wil doorgaan met het aantrekken van bezoekers per auto tot diep in het stedelijk gebied, wil het aanbod aan bezoekersparkings minstens op hetzelfde niveau houden en wil grote nieuwe voorzieningen bouwen, zoals de aangekondigde Bruulparking. Als we Leuven klimaatneutraal willen maken, zullen we echter de verhouding tussen de vervoermiddelen drastisch moeten wijzigen: relatief meer verplaatsingen met fiets en openbaar vervoer, relatief minder met de auto. Die doelstellingen moeten ook gelden voor het parkeerbeleid, wat inhoudt dat bezoekers aan de rand van de stad vlot moeten kunnen overstappen op bus of fiets. Op termijn zouden we dan best zoveel mogelijk overschakelen naar auto- en fietsdelen. Zoveel mogelijk slim gebruik maken van bestaande voorzieningen in plaats van kiezen voor steeds nieuwe autoparkeerplaatsen is dan ook in alle opzichten de beste keuze. Een parkeermakelaar zou een sleutelrol kunnen spelen in zo'n alternatief parkeerbeleid."

Toon Toelen, gemeenteraadslid

Parkeermakelaar Antwerpen:  http://www.parkereninantwerpen.be/parkeermakelaar/vraag-aanbod-parkeerpl...