Een Fonds Tijdelijke Invullingen, steun voor een levende stad

06 September 2014

Groen wil dat Leuven net als Gent start met een Fonds Tijdelijke Invullingen. Daarmee kunnen tijdelijke ongebruikte plekken een interessante invulling krijgen, en dat komt het stadsleven heel erg ten goede. Gent besliste onlangs om € 300.000 euro vrij te maken voor een Fonds Tijdelijke Invullingen. Daarmee wil het stadsbestuur onder meer organisaties aanmoedigen om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad (zoals braakliggende sites, verlaten gebouwen en pleinen) te benutten, zowel vanuit sociaal-cultureel, economisch als participatief oogpunt. Ze kunnen daarvoor dan begeleiding of subsidies krijgen. Iedereen kan een voorstel tot tijdelijke invulling indienen: een persoon, een vereniging, een onderneming, een samenwerkingsverband. Een heel mooi voorbeeld is De Site in de

wijk Rabot-Blaisantvest . Een oude betonnen fabrieksvloer van de voormalige Alcatel-site werd heringericht als een trefpunt voor de buurt, waar alle bewoners, verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Naast de nodige infrastructuur (o.a. 3.000 m² stadsakker, mini-moestuinen, een polyvalent sportterrein, containers als werf- en werkplaats, enz.) ontwikkelt de Site ook inhoudelijke projecten, zowel buurtgebonden als buurtoverstijgend. De betrokkenheid van de buurtbewoners is erg groot, en dat is alleen maar een goede zaak voor het stedelijk leven.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Een Fonds Tijdelijke Invullingen zouden we ook in Leuven erg goed kunnen gebruiken. Er zijn al voorbeelden van tijdelijk gebruik, onder meer voor kunstenaars of voor tijdelijke speelplekken. Maar we zouden dit beter willen verankeren in het beleid, via een fonds. Daarmee geven we als stad aan dat we dergelijke projecten actief verwelkomen. Het project De Site in Gent is een bijzonder aanstekelijk voorbeeld van wat mogelijk is. Waar wachten we nog op? Er zijn heel wat plekken in Leuven die perfect in aanmerking zouden komen voor een tijdelijke invulling, zoals bv. het stuk grond in de Brusselsestraat aan de hoek met de Wagenweg."

Lies Corneillie, gemeenteraadslid