Een duurzame stad

Groen wil een stad die voluit kiest voor een klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat Leuven snel klimaatneutraal wordt en dat we klaar zijn om de klimaatverandering op te vangen. Die stad is een circulaire stad, waar we grondstoffen niet verloren laten gaan maar in de kringloop houden. In die stad besparen we zoveel mogelijk energie en produceren we zelf duurzame energie, samen met de burgers. We verplaatsen ons op de meest duurzame wijze, dus zoveel mogelijk te voet en met de fiets. We zorgen voor een goed openbaar vervoer en proberen het aantal autokilometers zoveel mogelijk terug te dringen door goede alternatieven te voorzien.