Een delegatie van Groen! steunt de protestactie van Wonen en Werken

15 Mei 2007

Actie Wonen en Werken Vanmorgen zijn Fatiha Dahmani, Heidi Vanheusden en Magda Aelvoet hun steun gaan uitspreken aan de actievoerders van Wonen en Werken. Groen! vindt het onbegrijpelijk dat een schitterend initiatief in de sociale economie door een dreigend gebrek aan steun van de socialistische Minister van Werk, Frank Vandenbroucke, voor een aantal opleidingen niet langer subsidies zou krijgen. Daardoor zouden én een aantal jobs verloren gaan én zouden opleidingen voor mensen die in het gewone opleidingscircuit niet terecht kunnen, wegvallen. Groen! is van oordeel dat Wonen en Werken verder steun moeten krijgen voor langdurige opleidingen voor kansarmen. Zij bieden hiermee aan een kwetsbare doelgroep alsnog kansen op de arbeidsmarkt en ruimer ook kansen in het leven. Groen! zal de evolutie in dit dossier niet alleen vandaag maar ook de komende weken opvolgen; er staat hier te veel op het spel voor mensen die door het leven al niet verwend zijn geweest. ? Fatiha Dahmani, is fractieleidster en kandidate op de Groen! senaatslijst ? Heidi Vanheusden, 4e effectieve kandidate voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers ? Magda Aelvoet, is gemeenteraadslid en lijstduwer voor Kamer van Volksvertegenwoordigers