Een beter klimaat begint in Leuven

30 Oktober 2006

Er is deze dagen in de media veel aandacht voor de problematiek van de klimaatverandering. De speciale vertoning van de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore vanavond (Kinepolis Brussel) zal hopelijk een groot deel van de Belgische politici ervan kunnen overtuigen dat verregaande maatregelen dringend zijn. Groen!Leuven herhaalt daarom haar oproep voor een sterk en ambitieus lokaal klimaatplan voor Leuven. Zo'n klimaatplan moet een onderdeel uitmaken van het nieuwe bestuursakkoord dat SP.a en CD&V momenteel aan het voorbereiden zijn. Raadslid Sofie Luyten: "Wij hebben al herhaaldelijk een oproep gedaan aan het stadsbestuur om ? net als in zoveel andere steden in het buitenland ? ook in Leuven eindelijk werk te maken van een lokale aanpak van het klimaatprobleem. Op dat voorstel antwoordde de burgemeester steeds dat dat niet zijn bevoegdheid is. Zo'n antwoord is volkomen naast de kwestie. Er zijn oneindig veel beslissingen die een stadsbestuur moet of kan nemen die wel degelijk een groot verschil kunnen maken als het gaat over het klimaat." Wanneer het gaat over energiebeleid, mobiliteit, huisvesting en lokale economie, dan kunnen er heel wat ecologische keuzes gemaakt worden. Groen! heeft daar al heel erg veel voorstellen voor ingediend, zoals b.v. een zonnedakenplan, het plaatsen van windmolens, het voorzien van kosteloze energie-audits, een CO2-neutrale wijk, wijkverwarming, een passiefhuiskantoor, vergroening van het wagenpark? Voorzitter Jan Mertens: "Als het nieuwe stadsbestuur opnieuw deze boot mist, dan ontlopen de meerderheidspartijen hun verantwoordelijkheid. Uit de nieuwste klimaatrapporten blijkt overduidelijk dat het niet maken van ecologische keuzes veruit het duurste zal zijn. Door voluit de kaart te trekken van een ecologische innovatie kan Leuven eindelijk een voortrekkersrol gaan spelen in een toekomstgerichte economische ontwikkeling."

Wij vragen een duidelijk politiek engagement in het nieuwe bestuursakkoord om de uitstoot van broeikasgassen op een controleerbare manier terug te dringen. Als opnieuw de smoes 'dit is niet onze bevoegdheid' wordt bovengehaald, dan is dat een bewijs van slecht bestuur en slechte wil. Nationale woordvoerders van SP.a en CD&V zeggen vandaag dat ze een ambitieuzer klimaatbeleid willen. Als zij die intenties lokaal niet omzetten in concreet beleid, dan zijn die mooie woorden ongeloofwaardig.

Sofie Luyten, gemeenteraadslid Jan Mertens, voorzitter