Dit zijn de duurzame (klimaat)helden van Leuven

20 September 2021

Dit zijn de duurzame (klimaat)helden van Leuven

Elk jaar selecteert de stad Leuven vijf duurzame helden. Dat zijn mensen of organisaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. Dit jaar ligt de focus op klimaathelden: op mensen en organisaties die bijdragen aan de pijler 'planeet' of die bijdragen aan een van de andere pijlers maar een ecologische impact hebben of nastreven. Afgelopen zomer kon elke Leuvenaar een held nomineren in een van vijf categorieën. De winnaars zijn: de Poolse School Leuven, Magda Peeters, Wonen en Werken Tewerkstelling, De Fietsschool en de werkgroep biodiversiteit van C-Valley. Zij werden zaterdag, tijdens de start van de Week van de Duurzame Gemeente, bekendgemaakt en feestelijk gehuldigd. In de categorie 'mens' werd de Poolse School Leuven geselecteerd. Magda Peeters, de initiatiefneemster van repaircafés, geefpleinen en de MAAKbar, mag zichzelf een held noemen in de categorie 'planeet'. In de categorie 'welvaart' blonk Wonen en Werken uit, een maatwerkbedrijf dat ondertussen een tweehonderdtal mensen tewerkstelt. De Fietsschool Leuven, die onder anderen nieuwkomers leert fietsen, werd geselecteerd in de categorie 'vrede'. En een mooi voorbeeld van een duurzaam 'partnerschap' is de werkgroep biodiversiteit van C-Valley Leuven. Daarin proberen verschillende bedrijven uit Haasrode hun buitenruimte biodiverser in te richten. "We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling." - Lies Corneillie "We selecteerden vijf lokale duurzame (klimaat)helden: één voor elke pijler van duurzame ontwikkeling (mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap). De duurzame (klimaat)helden krijgen van ons om te beginnen een welverdiende pluim voor hun inspirerende, duurzame realisaties. Daarnaast zetten we hun heldendaden een jaar lang in de kijker", stelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "We vragen hen ook om de Leuvenaars mee te inspireren tot lokale duurzame acties die passen in een mondiale agenda. Onze acties in Leuven dragen immers bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Er is hier geen rechtvaardigheid zonder mondiale rechtvaardigheid en vice versa." De duurzame (klimaat)helden dragen elk op hun manier hun steentje bij aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd laten ze de Leuvense inwoners proeven van een internationaal verbindend verhaal: hun acties in Leuven dragen bij aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. "We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling. Wie in oplossingen denkt, slaagt er vaak in om verschillende uitdagingen met elkaar te verbinden. Al deze helden werken niet aan één maar aan verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen", aldus Corneillie. De vijf Leuvense duurzame (klimaat)helden voor 2021 zijn: In de categorie 'mens': de Poolse School Leuven omwille van wat zij de leerlingen en ouders aanleert en voor de manier waarop zij dat doet (met oog voor het klimaat); In de categorie 'planeet': Magda Peeters voor haar jarenlange inzet binnen de circulaire economie en deeleconomie met initiatieven als repair cafés, geefpleinen en de MAAKbar; In de categorie 'welvaart': Wonen en Werken Tewerkstelling wegens het duurzaam, op maat tewerkstellen van een tweethonderdtal mensen binnen een brede waaier aan activiteiten; In de categorie 'vrede': De Fietsschool Leuven die onder andere nieuwkomers leert fietsen, waardoor het mobiliteitsdrempels aanpakt en nieuwkomers er gewoon bij kunnen horen; In de categorie 'partnerschap': de werkgroep biodiversiteit van C-Valley Leuven door bedrijven en andere partners met elkaar te verbinden om de buitenruimte van het bedrijventerrein Haasrode duurzamer en groener in te richten. Week van de Duurzame Gemeente Stad Leuven neemt ook dit jaar deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), die plaatsvindt van 18 tot en met 25 september 2021. Zo wil de stad lokale duurzame acties zichtbaar maken, interesse wekken bij haar inwoners en hen er het belang van duidelijk maken. De actie past in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG's.