Duurzame helden 2022 laten niemand achter

19 September 2022

Duurzame helden 2022 laten niemand achter

"De duurzame helden krijgen van ons om te beginnen een welverdiende pluim voor hun inspirerende, duurzame realisaties. Daarnaast zetten we hun 'heldendaden' nog een jaar lang in de kijker." - Lies Corneillie

Gisteren ging de Week van de Duurzame Gemeente van start. Tijdens die week zet Leuven, net als 108 andere duurzame steden en gemeenten, lokale initiatieven in de kijker door ze uit te roepen tot duurzame held. Dit jaar ligt de focus op helden die zich inzetten voor inclusie, gelijkheid of armoedebestrijding, of die een stem geven aan kwetsbare groepen. Initiatieven die niemand achterlaten dus. Leuven maakte gisteren de nieuwe duurzame helden bekend. Het zijn MPC Terbank, Babytheek Leuven, Buurtcentra Leuven, Spectrum Leuven en Oxfam Wereldwinkels.

Iedere Leuvenaar kon duurzame helden nomineren en erop stemmen. Elk van hen blinkt uit in minstens een van de vijf pijlers voor duurzame ontwikkeling: mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. "Uit de elf genomineerden selecteerde de stad vijf lokale duurzame helden: één voor elke pijler van duurzame ontwikkeling. De duurzame helden krijgen van ons om te beginnen een welverdiende pluim voor hun inspirerende, duurzame realisaties. Daarnaast zetten we hun 'heldendaden' nog een jaar lang in de kijker", stelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "We vragen hen ook om de Leuvenaars met de award en het campagnemateriaal mee te inspireren tot lokale duurzame acties en hun acties in te passen in een mondiale agenda. Onze acties in Leuven dragen immers bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Er is hier geen rechtvaardigheid, zonder mondiale rechtvaardigheid en vice versa."

De duurzame helden dragen elk op hun manier hun steentje bij aan duurzame ontwikkeling. "We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om ook mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling", aldus Corneillie.

De vijf Leuvense duurzame helden voor 2022 zijn:
  • In de categorie 'mens': Medisch Pedagogisch Centrum Terbank. Zij bieden deskundige zorg aan mensen met een handicap en dragen zo bij aan een goede gezondheid en welzijn, zodat alle mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen;
  • In de categorie 'planeet': Babytheek Leuven, een uitleendienst voor babymateriaal. De Babytheek draagt bij aan verantwoorde consumptie en het verkleinen van de afvalberg via deeleconomie;
  • In de categorie 'welvaart': Buurtcentra Leuven. In de vijf buurtcentra van de stad kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, een buurtmaaltijd eten, deelnemen aan activiteiten en advies vragen. De buurtcentra leveren een belangrijke bijdrage aan het bestrijden van ongelijkheid;
  • In de categorie 'vrede': Spectrum Leuven. Deze groep studenten wil een plaats creëren waar LGBTQIA+ -studenten en geïnteresseerden de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en een vriendenkring uit te bouwen. Spectrum draagt zo bij aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving;
  • In de categorie 'partnerschap': Oxfam Wereldwinkels. De wereldwinkels dragen bij aan duurzaamheid in Leuven en wereldwijd. Oxfam heeft wereldwijd allianties met activisten, bewegingen, middenveld, coöperaties en sociale ondernemers.

Week van de Duurzame Gemeente
Stad Leuven neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Deze week vindt plaats van 18 tot en met 25 september 2022. Zo wil de stad duurzame acties zichtbaar maken, interesse wekken bij haar inwoners en hen er het belang van duidelijk maken. De actie past in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s.