Stad Leuven stelt 17 duurzame helden voor

18 September 2019

Stad Leuven stelt 17 duurzame helden voor

Op 18 september, bij het begin van de Week van de Duurzame Gemeente, presenteerde de stad de 17 duurzame helden van Leuven. De genomineerden zijn stuk voor stuk dagelijks duurzaam bezig. Samen met het stadsbestuur zetten zij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties van 18 tot 25 september op lokaal niveau in de kijker. In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) aan. Ze vormen een kompas om de komende 15 jaar wereldwijd aan duurzame ontwikkeling te werken. Stad Leuven engageert zich om de 17 SDG’s mee te helpen verwezenlijken. Om deze concreet te maken presenteert de stad vandaag 17 duurzame helden. Dat zijn burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die dagelijks duurzaam bezig zijn. Samen met hen zal de stad tijdens de Week van de Duurzame Gemeente de SDG’s op lokaal niveau in de kijker zetten. “De Duurzame Helden dragen elk op hun manier hun steentje bij aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd laten ze de Leuvense inwoners proeven van een internationaal verbindend verhaal: onze acties in Leuven dragen bij aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. We willen hen met deze actie in de kijker zetten en anderen aanmoedigen om mee hun schouders te zetten onder wereldwijde duurzame ontwikkeling”, zegt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. De 17 duurzame helden van Leuven Dit zijn de genomineerde duurzame helden van Leuven met de SDG(‘s) waarvoor ze genomineerd werden: Bewegen op Verwijzing voor SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; BoerEnCompagnie voor SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie; Buren zonder Grenzen voor SDG 10: Ongelijkheid verminderen; Buurtwerking 't Lampeke voor SDG 10: Ongelijkheid verminderen; De Zevensprong voor SDG 4: Kwaliteitsonderwijs [nog onder voorbehoud]; Gemeenschap van Sant'Egidio Leuven voor SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten; Honk voor SDG 8: Eerlijk werk en economische groei; Jonge Academie voor SDG 5: Gendergelijkheid; Leuven 2030 voor SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken; Maakbaar Leuven voor SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen; Materialise voor SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur; Minder = Meer voor SDG 7: Betaalbare en duurzame energie en SDG 13: Klimaatactie; Poverello Leuven voor SDG 1: Geen armoede en SDG 2: Geen honger; Samen Onderwijs Maken voor SDG 4: Kwaliteitsonderwijs; Vrouwen in het Zwart voor SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten; Zorgcirkels Jongdementie voor SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; Zwerfkat in Leuven voor SDG 6: Schoon water en sanitair, SDG 14: Leven in het water en SDG 15: Leven op het land. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente zullen de 17 duurzame helden hun ‘heldendaden’ zo veel mogelijk in de schijnwerpers zetten via onder andere hun sociale media (#duurzame gemeente #lokaleheldenvoorglobaledoelen). Met campagnemateriaal zetten ze tijdens de campagneweek het belang van de SDG’s in de verf.