Groen Leuven wil duurzaam heropstarten

17 Mei 2020

Groen Leuven wil duurzaam heropstarten

Nu we stap voor de stap uit de lockdown komen, is het belangrijk om het leven post-corona voor te bereiden. Het stadsbestuur werkt aan een pakket maatregelen datin juni aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Voor Groen Leuven is het cruciaal dat het lokaal relanceplan toekomstgericht en duurzaam is. "Het is een illusie te denken dat we terug naar business as usual zullen kunnen gaan. Deze crisis heeft aangetoond dat het systeem dat we kenden, op grenzen stoot: economisch, ecologisch én sociaal. Europa kiest voor een relancebeleid volgens de Green Deal. Dat moeten we ook lokaal doortrekken. Samen met de coalitiepartners hebben we een sterk meerjarenplan gemaakt waarin we duidelijke keuzes hebben gemaakt voor solidariteit, klimaatneutraliteit, circulaire stad, duurzame mobiliteit, rechtvaardig woonbeleid … Die principes blijven ontzettend belangrijk voor het post-corona beleid", licht fractieleider Eva Platteau toe. "Het is een illusie te denken dat we terug naar business as usual zullen kunnen gaan. Deze crisis heeft aangetoond dat het systeem dat we kenden, op grenzen stoot: economisch, ecologisch én sociaal. Europa kiest voor een relancebeleid volgens de Green Deal. Dat moeten we ook lokaal doortrekken." - Eva Platteau Dat de crisis een financiële weerslag zal hebben op de stadsfinanciën staat vast. Hoe groot die impact zal zijn, is nog niet duidelijk, maar wellicht zal er gezocht moeten worden naar een nieuw evenwicht. Hoe dit moet gebeuren, is voer voor politiek debat. Eva Platteau: "Groen wil in ieder geval blijven investeren in klimaatneutraliteit. Dit zorgt voor een hoopvolle toekomstvisie, duurzame werkgelegenheid en innovatie bij bedrijven. Dit hebben we nu meer dan ooit nodig. Ook werken we verder aan kwalitatieve publieke ruimte, met onder andere meer plaats voor voetganger en fietser en meer natuur. Tijdens de lockdown hebben veel mensen het belang van openbaar groen aan de lijve ondervonden. Inzetten op de kwaliteit van ons leefmilieu is ook een sociale maatregel. De meest kwetsbaren dragen vandaag al de grootste gevolgen van de luchtvervuiling en zijn daardoor ook nog eens extra kwetsbaar voor de gevolgen van een coronabesmetting." Sociaal beleid "Onze fractie pleit voor een eerlijke verdeling van de lasten. De sterkste schouders kunnen de zwaarste lasten dragen. Naast economische steunmaatregelen hebben we ook nood aan een sterk sociaal beleid. We verwachten dat meer gezinnen nu of binnenkort in de problemen komen, door hun reserves zitten en misschien wel voor het eerst steun nodig hebben. Als lokaal bestuur kan je je hierop voorbereiden door de maatschappelijke dienstverlening (van het OCMW ) te versterken. De echte impact op de armoedecijfers zal pas de volgende maanden duidelijk worden, maar laat ons door kort op de bal te spelen ervoor zorgen dat dit beperkt blijft", vult gemeenteraadslid Frouke Wouters aan. "Onze fractie pleit voor een eerlijke verdeling van de lasten. De sterkste schouders kunnen de zwaarste lasten dragen. Naast economische steunmaatregelen, hebben we ook nood aan een sterk sociaal beleid." - Frouke Wouters Middenveld Sommige mensen en ondernemingen hebben de crisis relatief goed doorstaan, anderen zijn hard getroffen. Het is belangrijk om gericht steun te geven aan diegenen die het nodig hebben. Groen Leuven verwijst ook naar het belang van het middenveld om een goed beeld te krijgen van de specifieke noden bij verschillende doelgroepen, ondernemingen en sectoren. "We moeten zeker ook maatregelen nemen om de cultuur- en evenementensector te ondersteunen. Net als de horeca behoort de cultuursector tot de zwaarst getroffen sectoren. Leuven is een cultuurstad. Leuven is een stad waar we graag een stapje in de wereld zetten. We moeten echt gaan kijken hoe we de cultuursector kunnen ondersteunen, zodat het rijke aanbod niet zal teloorgaan en mensen hun job zullen verliezen", aldus Platteau Kinderen en jongeren Ten slotte vraagt Groen Leuven extra aandacht voor kinderen en jongeren. Zij worden hard getroffen door deze crisis. Kinderen zien al maanden hun grootouders en hun vriendjes van school, sportclub, jeugdbeweging niet, en ook de zomer is onzeker. Meer en meer kinderen ondervinden mentale problemen en zullen ook het eerste slachtoffer zijn wanneer hun gezin dreigt te verarmen. Eva Platteau: "Ik denk in het bijzonder aan de generatie jongeren die nu afstudeert en die nu al 'generatie Corona' wordt genoemd. Zij zien plots hun hele toekomstbeeld in duigen vallen. We moeten hen een perspectief kunnen bieden en ervoor zorgen dat hun talenten niet verloren gaan. Heel concreet denk ik dat het bijvoorbeeld zinvol kan zijn om als stad reeds na te denken over projecten rond schooluitval en jongerenwerkloosheid." "De stad Leuven heeft heel sterk gecommuniceerd tijdens de crisis. Met Leuvenhelpt kregen we als burger zelfs een platform dat die spontane vormen van solidariteit versterkt en verbindt. Nu is het even belangrijk om te laten zien hoe Leuven zich herpakt, op welke manier mensen hier een manier vinden om zelfs met het respecteren van de fysieke afstand bij elkaar te komen, te werken, te genieten. Want uit je kot komen kan! Ik denk dat dat belangrijk is om de angst weg te nemen", besluit Wouters.