Dienstvoertuigen Leuven niet uitgerust om uitstoot fijn stof te beperken. Groen! pleit voor maatregelen

24 Maart 2007

Vorige week vielen de eerste lentedagen in Vlaanderen samen met een groot smogalarm. Aan de oorsprong lag een belangrijke vervuiling door fijn stof. Elk jaar sterven in Europa 370.000 mensen voortijdig aan de gevolgen van "fijn stof" in de lucht. In België zijn dat jaarlijks niet minder dan 13.000 mensen of 35 mensen per dag (Bron: Europese Commissie, onderzoeksinstituut IIASA). Fijne stofdeeltjes zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn en hoe dieper ze in de longen doordringen. De allerkleinste deeltjes kunnen zelfs rechtstreeks in de bloedbaan terecht komen. Dit maakt ze des te schadelijker, vooral omdat ongewenste stoffen zoals zware metalen, dioxines, PCB's,... zich aan deze deeltjes hechten. Autoverkeer en dan vooral dieselwagens veroorzaken in stedelijke centra tot drie kwart van de fijn stof vervuiling. Ongeveer de helft komt dan van vrachtwagens en bussen, de andere helft van dieselwagens. Groen! onderzocht de samenstelling van het voertuigenpark van Stad Leuven. De stadsdiensten maken samen gebruik van meer dan 200 dienstvoertuigen. Ongeveer 180 van deze voertuigen rijden op dieselbrandstof. Slechts 3 ervan werden recent uitgerust met een roetfilter. Raadslid Magda Aelvoet: "Fijn stof vervuiling vormt een belangrijke bedreiging voor kinderen, astmalijders en ouderen. Op korte termijn moet de snelle invoering van de dieselroetfilter soelaas brengen. Als je weet dat zo'n filter tot 90% van de gevaarlijke roetdeeltjes kan tegenhouden, loont het echt wel de moeite. Ik zal op de begrotingsgemeenteraad pleiten dat het stadsbestuur het volledige dieselpark zo snel als mogelijk uitrust met een dieselroetfilter. Een filter plaatsen kan al vanaf 400 euro per stuk. Met een jaarlijks budget van 20.000 euro kunnen de stadsdiensten elk jaar 50 voertuigen onder handen nemen. De gezondheid van de Leuvenaar lijkt me dit bedrag meer dan waard." Magda Aelvoet (gemeenteraadslid)