Diabolotracé? Duivels duur voor de treinreiziger uit Leuven

04 Oktober 2007

Momenteel betalen treinreizigers van Leuven naar de Nationale Luchthaven 3 € voor een enkele rit. Tegen eind 2012 wil de NMBS de tarieven minstens verdubbelen. Een verhoging van de ritprijs zal minder mensen aanmoedigen om voor trein te kiezen. Groen! kiest resoluut voor een goede spoorontsluiting tegen een aantrekkelijke ritprijs. In 2012 zal de NMBS de zogenaamde Diabolo in dienst nemen. Dankzij de Diabolo zal de Luchthaven via een tunnel onder de belangrijkste startbaan kunnen aansluiten op de nieuwe spoorlijn die tussen Brussel en Mechelen op de middenberm van de E 19 wordt aangelegd. De tunnel komt in het verlengde te liggen van het huidige spoorstation onder de Luchthaven. De tunnel en de verbinding met de E 19 worden gecofinancierd door twee privé-partners. Als compensatie zullen de twee investeerders jaarlijks 9 miljoen Euro ontvangen voor het gebruik van de infrastructuur. Met uitzondering van de werknemers op de Luchthaven zal elke treinreiziger, ongeacht de afstand die hij of zij aflegt, een supplement van 3,80 € bovenop de prijs van zijn treinticket naar de luchthaven moeten betalen. Groen!-Leuven is het niet eens met die bijkomende toeslag. Automobilisten die van en naar de luchthaven rijden, betalen vandaag geen tolgeld voor mooie en toegankelijke wegen. Het zou maar al te gek zijn dat treinreizigers die een bewuste milieuvriendelijke keuze maken, hiervoor zouden moeten bijbetalen. Groen!-Leuven vindt dat zeker voor de treinreizigers uit Leuven en Brussel dit supplement niet te rechtvaardigen is. De verbinding van Zaventem-Dorp naar de Nationale Luchthaven, de huidige tunnel, het spoorstation en het eerste sluitstuk van de Diabolo, de zogenaamde bocht van Nossegem, zijn uitsluitend door de NMBS (de klanten) en de overheid (de belastingbetalers) gefinancierd. Het is niet ernstig dat voor het gebruik van dit gedeelte van de Diabolo de twee privé-partners vergoed zullen worden. Groen!-Leuven vreest dat door een verhoging met de tarieven met meer dan 100%, de verleiding voor de vliegtuigpassagiers uit Leuven en Brussel groot zal zijn om zich opnieuw met de auto naar de Luchthaven te verplaatsen. Met alle gevolgen van dien voor het milieu en de congestieproblemen rondom de Luchthaven. De investeringen voor een betere weginfrastructuur van en naar de luchthaven worden door alle belastingsbetalers gefinancierd ongeacht of ze met de wagen naar de luchthaven rijden. Groen!-Leuven roept het gemeentebestuur van Leuven op om krachtig tegen deze gang van zaken te willen protesteren. Groen! zal deze zaak aankaarten bij de staatssecretaris bevoegd voor de spoorwegen. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid) en Frans Dumont (oud-raadslid)