Stad opent debat over dekolonisatie met druk bijgewoond inspiratiemoment

10 December 2019

Stad opent debat over dekolonisatie met druk bijgewoond inspiratiemoment

In 2020 is het 60 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. De stad Leuven grijpt deze verjaardag aan om het brede debat over dekolonisatie in Leuven te openen. Gisterenavond, 9 december, organiseerde de stad een eerste inspiratiemoment voor organisaties en verenigingen. Ruim vijftig organisaties waren van de partij. Keynotespreker van de avond was Dalilla Hermans. Onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. Maar koloniale denkbeelden gaan veel breder dan onze eigen geschiedenis. Op verschillende plekken en in diverse domeinen zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig. Gisterenavond bogen meer dan vijftig organisaties zich over de vraag hoe we in onze stad kunnen werken aan dekolonisatie, interculturaliseren, het delen van macht en het streven naar gelijkwaardigheid. "Vanuit de stad nemen we graag het voortouw om mensen aan te zetten om te werken aan dekolonisatie, interculturalisering, gelijkwaardigheid en herverdeling van macht." - Lies Corneillie "We zien dekolonisatie als een breed begrip. Het gaat niet enkel over het erkennen van de kolonisatie van Congo, maar ook over hoe het nu nog steeds doorwerkt in onze maatschappij. Vanuit de stad Leuven willen we graag het voortouw nemen om mensen aan te zetten om te werken aan dekolonisatie, interculturalisering, gelijkwaardigheid en herverdeling van macht", vangt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie aan. Inspiratiemoment Dalilla Hermans opende het gesprek in Leuven met een keynote over de noodzaak om een representativiteit te hebben van mensen met verschillende achtergronden om doeltreffend te kunnen dekoloniseren. Vervolgens kwam dekolonisatie aan bod vanuit verschillende invalshoeken waarbij inspirerende praktijken of insteken werden belicht. Voor schepen van diversiteit Lalynn Wadera was de workshop door StudioGlobo een van de hoogtepunten van de avond: “Het lessenpakket dat zij aanbieden helpt leerkrachten om de geschiedenis van de kolonisatie vanuit verschillende standpunten te belichten met de kinderen. Superioriteitsdenken, macht gebruiken, (natuurlijke) rijkdommen toe-eigenen, … het komt allemaal aan bod. Dat helpt om de verhoudingen tussen landen en tussen mensen vandaag beter te begrijpen en te zien hoe we beter kunnen samenleven.” Daarnaast gaf politicoloog en historicus Gert Huskens zijn visie op dekolonisatie. Vormingplus Oost-Brabant vertelde hoe zij hun werking onder de loep lieten nemen door diversiteitsexperten en wat voor stof dit deed opwaaien. Afrika Filmfestival en Urban Woorden lichtten projecten toe die een ander aanbod genereren, zoals een wandeling langs symbolen en dekolonisatie in Leuven. Schepen Lies Corneillie was zelf bijzonder blij dat de directeur van Rikolto te gast was en een nieuwe blik wierp op ontwikkelingssamenwerking waarbij het Noorden en het Zuiden wereldwijde uitdagingen samen aanpakken. 2020 Schepen Lies Corneillie: "We zijn heel blij met de opkomst van meer dan vijftig geïnteresseerden uit diverse domeinen. We zijn dan ook erg benieuwd wat deze inspiratieavond nog teweeg zal brengen bij Leuvense organisaties en verenigingen. Vanuit de stad luisteren we graag naar concrete voorstellen en willen we zelf ook bekijken op welke manier we in 2020 op verschillende momenten hierrond kunnen werken. Wordt vervolgd dus …"