Deelwagens in opmars in Leuven

19 Juni 2019

Deelwagens in opmars in Leuven

"Steeds meer Leuvenaars kiezen ervoor om een auto te delen. Dat is goed nieuws, want minder auto's betekent meer ademruimte in de straten." - David Dessers

De stad Leuven verwelkomt binnenkort zeventien extra deelwagens van Cambio. Dat brengt het aantal Cambio-wagens in Leuven op 103. Daarnaast is Partago sinds 11 mei actief in Leuven. De burgercoöperatie biedt momenteel drie elektrische deelwagens aan verspreid over de stad, maar dat aantal kan nog toenemen.

Het aantal autodelers in Leuven zit in de lift. Begin 2018 telde de stad 2.390 autodelers. Eind 2018 waren dat er 2.840, een stijging van 19%. Leuven telt twee autodelers per honderd inwoners. Het aanbod deelwagens wordt dan ook uitgebreid.

Schepen van mobiliteit, David Dessers, is verheugd: "Steeds meer mensen kiezen ervoor om een auto te delen. Dat is goed nieuws. Minder auto's betekent meer ademruimte in de straten. Bovendien verminderen ze de parkeerdruk. Uit recent onderzoek bleek dat in stedelijk gebied één deelwagen tot wel twaalf private wagens kan vervangen. Leuven wil dé deelmobiliteitsstad van Vlaanderen worden. We hopen dat de extra deelwagens van Cambio en Partago nog meer Leuvenaars over de streep halen om hun eigen wagen in te ruilen voor een deelwagen."

103 deelwagens van Cambio

Momenteel rijden er 86 Cambiowagens rond, te vinden op 29 ophaalpunten. Dat aantal stijgt dit jaar geleidelijk aan tot 103 wagens op 31 ophaalpunten. Op bestaande standplaatsen komen er op korte termijn veertien bijkomende voertuigen. Meer bepaald komt er op de standplaatsen Constantin Meunier, Kruidtuin, Naamsepoort, Petermannen, Sint-Geertrui, Tiensevest, Tervuursepoort, Heverlee station, Centrale Werkplaatsen en Wijgmaal station telkens één extra deelwagen. Op de standplaatsen Heverlee (Oud-Gemeentehuis) en de Becker-Remy komen telkens twee extra deelwagens. Later dit jaar komen er nog drie extra wagens op twee nieuwe standplaatsen in Wilsele-Dorp en in de Gemeentestraat in Kessel-Lo.

Cambio telt momenteel in Leuven drie elektrische deelwagens, maar dat aantal zal de komende maanden toenemen. Cambio telde op 1 april 2019 2.309 gebruikers in Leuven. Eind vorig jaar waren dat er nog 2.022.

Drie elektrische deelwagens van Partago

Naast de stevige uitbreiding van Cambio verwelkomt de stad ook een nieuwe autodeelaanbieder: Partago. Partago is een burgercoöperatie die uitsluitend elektrische deelwagens aanbiedt. Twintig Leuvense inwoners zijn ondertussen coöperant. De drie deelwagens van Partago vind je terug op het Sint-Jacobsplein, aan het Ruelenspark en op het de Becker Remyplein. Het gaat om drie Renault Zoe’s, 100 % elektrische auto’s met een bereik van 300 km.

Indien er meer inwoners coöperant worden, volgen uitbreidingen. Vanaf vier geïnteresseerde buurtbewoners, kan er een elektrische deelauto van Partago bij komen in een nieuwe wijk.

De deelwagens van Partago passen in het project LICHT Leuven (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie). LICHT Leuven wil de productie van hernieuwbare energie verhogen met onder meer zon- en windprojecten en tegelijk het energieverbruik in de stad verlagen, bijvoorbeeld via deelmobiliteit.