Dankjewel kiezers!

14 Juni 2010

Graag willen we alle groene kiezers heel erg bedanken voor hun steun. We hebben het in Leuven heel erg goed gedaan, en zijn heel trots dat Eva Brems voor ons naar het parlement kan gaan. We zijn ook verheugd dat Groen! in het Vlaamse politieke landschap erg goed heeft standgehouden en licht vooruit is gegaan. Daarmee hebben alle groene kiezers samen een positief en constructief signaal gegeven: zij willen geen kil Vlaanderen en willen blijven kiezen voor dialoog en solidariteit. Om de volgende jaren met nog meer energie dit positieve groene project uit te kunnen bouwen hebben we nog veel steun nodig. Nu is het het moment om ook lid van Groen! te worden