Leuven zet in op cybersecurity

28 Januari 2020

Leuven zet in op cybersecurity

De stad Leuven investeert de komende jaren meer dan een miljoen euro in cybersecurity. Dat bedrag omvat onder andere nieuwe firewalls, bijkomende anti-phishing software, een GDPR-coördinator en bewustmakingscampagnes rond cyberveiligheid. "De bewustmakingscampagnes voor ons personeel zijn minstens van even groot belang als onze investeringen in hard- en software." - Thomas Van Oppens "Leuven heeft een sterke ICT-infrastructuur en investeert daar de komende jaren verder in. Maar de zwakste schakel van elk computersysteem is de mens. Daarom zijn de bewustmakingscampagnes voor ons personeel minstens van even groot belang als onze investeringen in hard- en software. Wie bewust omgaat met data, vermindert het risico op datalekken en hacking", vertelt Thomas Van Oppens, schepen van ICT.