Stad roept op tot wereldwijde solidariteit met coronaslachtoffers

30 April 2020

Stad roept op tot wereldwijde solidariteit met coronaslachtoffers

Leuven schenkt 5.000 euro aan COVID 12-12 De Leuvenaars tonen al van bij het begin van de corona-crisis veel lokaal engagement en solidariteit. Ze bieden spontaan hulp aan elkaar. De stad roept op om deze solidariteit nu ook mondiaal door te zetten en de coronaslachtoffers in kwetsbare landen te steunen met een gift aan, of een hulpactie voor, COVID 12-12. COVID 12-12 is een initiatief van het Consortium 12-12 waarmee het wil hulp bieden aan coronaslachtoffers in kwetsbare landen. Zelf levert de stad Leuven alvast een financiële bijdrage van 5.000 euro aan COVID 12-12. Verder wil ze ook Leuvenaars die hulpacties op poten zetten logistiek ondersteunen. De COVID-19 pandemie kent geen grenzen. Terwijl ons land nog volop de gevolgen van deze gezondheidscrisis bestrijdt, treft het virus nu ook de meest kwetsbare landen. "Deze crisis vraagt al onze aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, niet enkel hier, maar over de hele wereld. In een wereldwijde crisis moeten we ten volle beseffen dat we geen eiland in de wereld zijn maar wereldwijd verbonden. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare mensen op te vangen, is nu actie nodig", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "Daarom roepen we de Leuvenaars op om solidair te zijn en een gift te doen aan COVID 12-12. We hebben de voorbije weken gezien dat Leuvenaars enorm solidair zijn. Daarvan getuigen onder meer de vele mensen die hulp aanboden via het platform Leuven Helpt. We zijn ervan overtuigd dat die solidariteit ook buiten de stadsgrenzen zal reiken." "We hebben de voorbije weken gezien dat Leuvenaars enorm solidair zijn. We zijn ervan overtuigd dat die solidariteit ook buiten de stadsgrenzen zal reiken." - Lies Corneillie Je kan COVID 12-12 steunen met een gift op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van vzw Consortium 12-12 of via de website. Elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Je vindt de oproep ook terug op het platform Leuven Helpt. Steun vanuit de stad "De stad heeft jaarlijks een budget van 5.000 euro ter beschikking voor noodhulp. We schenken dit bedrag alvast aan COVID 12-12", gaat schepen Corneillie verder. "Daarnaast bieden we ook logistieke steun aan Leuvenaars die hulpacties ten voordele van COVID 12-12 of een andere hulporganisatie op poten zetten. Uiteraard zullen dat acties moeten zijn die rekening houden met de adviezen van de veiligheidsraad." De stad stelt - onder voorwaarden en voor zover beschikbaar - gratis materiaal en stadsgebouwen ter beschikking. Wie hierin interesse heeft, kan contact opnemen met de consulent mondiaal beleid of met de beleidsconsulent etnisch-culturele diversiteit van de stad. COVID 12-12 Sinds maandag zamelt Consortium 12-12 met COVID 12-12 gezamenlijk fondsen in voor zeven grote humanitaire organisaties (Belgische Rode Kruis, Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan International en Unicef). De zeven organisaties bieden levensbelangrijke hulp aan de bevolking van meer dan veertig landen in Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Zij maken een verschil op het terrein, bij bevolkingen die al te maken krijgen met hongersnood, armoede of geweld. Door de inzameling gezamenlijk te doen beperken ze de administratieve kosten ervan tot een minimum. Er zijn ook veel Leuvense mondiale actoren in het Zuiden actief die met de coronacrisis geconfronteerd worden. Je leest meer over hun werk en noden op de website van LENNZ of de Facebookpagina van LENNZ.