Leuven werkt aan coronaveilige terugkeer van studenten

08 September 2020

Leuven werkt aan coronaveilige terugkeer van studenten

De stad Leuven, de onderwijsinstellingen KU Leuven, UC Leuven-Limburg en LUCA School of Arts, studentenkoepel LOKO en politie Leuven hebben de voorbije weken een kader opgesteld om de terugkeer van de studenten coronaveilig te laten verlopen. Zo hebben ze een activiteitenmatrix opgesteld die duidelijk maakt aan studentenverenigingen welke activiteiten kunnen plaatsvinden en in welke vorm. Dopen en cantussen kunnen voorlopig niet doorgaan. Er zijn ook specifieke richtlijnen uitgewerkt voor het samenleven op kot. De partners geloven dat door samen te werken met de studenten en duidelijke richtlijnen voorop te stellen het academiejaar op een fijne, maar coronaveilige manier van start kan gaan. Door duidelijke richtlijnen te formuleren gaan alle partners voor een rijkgevuld maar coronaveilig academiejaar, waarin studenten en Leuvenaars samen strijden tegen een verdere verspreiding van het virus. De partners zullen de komende weken volop inzetten op sensibilisering en ondersteuning bij de organisatie van activiteiten. Studenten weten zo op tijd, ruim voor de start van het academiejaar, wat kan en niet kan. Activiteitenmatrix   "Ontspannende activiteiten blijven mogelijk, maar moeten aan bepaalde regels voldoen. Om aan de studentenverenigingen duidelijk te maken onder welke voorwaarden activiteiten kunnen plaatsvinden en aan welke regels ze moeten voldoen, hebben we de coronaregels van de federale overheid toegepast op studentenactiviteiten. We noemen dit de activiteitenmatrix. Per activiteit is bepaald welk protocol geldt, hoeveel mensen maximaal aanwezig mogen zijn en welke stappen vereist zijn. Zo willen we de studenten maximaal ondersteunen en wegwijs maken in de coronawetgeving", licht schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens toe. "Door duidelijke richtlijnen te formuleren gaan we samen voor een rijkgevuld maar coronaveilig academiejaar, waarin studenten en Leuvenaars samen strijden tegen een verdere verspreiding van het virus." - Thomas Van Oppens Een spelletjesavond in een horecazaak valt bijvoorbeeld onder andere regels dan dezelfde soort activiteit in open lucht. "Met een duidelijke flowchart gidsen we studenten naar een coronaveilige activiteit. Ze kunnen bovendien rekenen op de steun van de politie die zal helpen om de activiteiten volgens de maatregelen te organiseren", aldus Van Oppens. Studentenkoepel LOKO stelt daarnaast een coronakit ter beschikking met uitleenbaar materiaal zodat verenigingen en studenten niet alles zelf moeten aankopen. "Het is in deze tijden cruciaal om de veiligheid te garanderen, geen stad beseft dat zoals Leuven. Het is echter ook belangrijk om de studenten een sociaal vooruitzicht te geven. Want wat is studeren zonder sociaal contact?" aldus voorzitter van LOKO Lucie Debaere. "Ik ben blij dat de stad de studenten het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geeft om mee in dit verhaal te stappen. De bal ligt in ons kamp, laten we samen scoren en van deze uitdaging een mooi en veilig jaar maken." De fakbars zijn net als andere horeca verbonden aan het horecaprotocol. Daarbovenop engageren ze zich om te werken met verplichte reservaties en tijdsblokken van twee uur om samenscholingen voor de fakbars te vermijden. Dopen en cantussen uitgesteld De partners zijn van oordeel dat studentikoze activiteiten zoals dopen en cantussen moeilijk coronaveilig kunnen doorgaan. Daarom hebben ze samen beslist om dopen en cantussen alvast in het eerste semester niet toe te laten. Aan het eind van het eerste semester evalueren ze de situatie. Bezoek op kot Ook voor het samenleven op kot hebben de partners richtlijnen opgesteld om studenten aan te moedigen zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden. In de gemeenschappelijke ruimtes wordt gevraagd om een mondmasker te dragen, extra aandacht voor de hygiënevoorschriften te hebben en de afstandsregels te respecteren. Bezoekers zijn enkel welkom op de kamer, behoren tot de sociale bubbel en dragen een mondmasker tot ze op de kamer zijn. Concreet betekent dit dat er nooit meer dan zes personen aanwezig kunnen zijn in een kamer, maar door de bubbelregel zal dit aantal zelden voorkomen. Brede uitrol De partners hopen dat dit kader andere steden en de Vlaamse overheid kan helpen bij het opstellen van richtlijnen voor de terugkeer van studenten. "Voor zowel studenten als onderwijsinstellingen en stadsbesturen zou het makkelijker zijn als de communicatie eenduidig is en de regelgeving uniform is in heel Vlaanderen", aldus Van Oppens. Sensibilisering en handhaving De partners zullen de komende weken volop sensibiliseren en informeren. Naast deze preventieve aanpak zal ook de politie erop toezien dat alle activiteiten coronaveilig verlopen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een corona-pv. Studenten kunnen met vragen steeds terecht bij de dienst studentenvoorzieningen van de KU Leuven, de participatiecoach van UC Leuven-Limburg, het aanspreekpunt studentenvoorzieningen van LUCA School of Arts, studentenkoepel LOKO en politie Leuven.