Cohousing voor eenoudergezinnen zou ook in Leuven moeten kunnen

14 Maart 2016

. In Oostende komt er een speciaal cohousingproject dat zich richt op eenoudergezinnen. Dat is een goed antwoord op de soms moeilijke situatie waar alleenstaande ouders in zitten. Een gelijkaardig concept zou ook in Leuven erg nuttig kunnen zijn Het is vaak behoorlijk moeilijk als alleenstaande mama of papa om een woonplek te vinden. Financieel is het vaak moeilijk, en ook organisatorisch is het niet eenvoudig om alles rond te krijgen. Samen met mensen in dezelfde situatie een woning delen, met daarbij zo nodig wat extra steun, kan een concrete oplossing bieden. En dat is wat men in Oostende uitwerkt.

Eva Platteau (gemeenteraadslid): "In Oostende komt er een speciaal nieuwbouwproject met 40 appartementen. Die zullen verhuurd worden via het sociaal verhuurkantoor. In het lokaal toewijzingsreglement is voorzien ? met goedkeuring van minister Homans ? dat de appartementen zullen worden toegewezen aan eenoudergezinnen. In de appartementsblokken zullen gemeenschappelijke ruimtes zijn, waar kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Wie hulp zou willen, bv. bij administratieve taken, kan binnen het project steun krijgen."

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Met Groen vroegen we eerder al aandacht voor de moeilijke situatie van alleenstaande ouders op de woningmarkt. Dit initiatief biedt een concreet alternatief, uitgaand van vernieuwende woonvormen. We weten dat de huurmarkt in Leuven zeer duur is, en dat alleenstaande ouders het extra moeilijk hebben om een betaalbare woonplek te vinden. Daarom vragen we dat de verschillende lokale woonactoren (stad, AGSL, sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij) samen bekijken om in de nabije toekomst in onze stad een gelijkaardig project op te starten."

Eva Platteau en Lies Corneillie

(foto: Samenhuizen)