Leuven promoot zone 30 bij andere steden en gemeenten met 'Coalitie van 30'

10 December 2021

Leuven promoot zone 30 bij andere steden en gemeenten met 'Coalitie van 30'

Een zone 30 maakt steden en gemeenten leefbaarder en verkeersveiliger. Hierdoor kiezen bewoners en bezoekers ook meer voor de fiets. Daarom nam stad Leuven het initiatief om andere lokale besturen samen te brengen in een 'Coalitie van 30', een fietsdeal van De Grote Versnelling. Onder meer Zwalm, Beveren, Genk, Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen, Aalst en Gent gingen in op de oproep en engageren zichr om de zone 30 binnen de bebouwde kom breed uit te rollen of uit te breiden. De coalitie wil de komende maanden de zone 30 promoten bij andere lokale besturen en een kennisbank en aanspreekpunt vormen voor alle steden en gemeenten die ermee aan de slag willen gaan. Het uitrollen van de zone 30 is een ambitie die voortkomt uit de Stockholmverklaring, de Burgemeestersconvenant en de Wake-up call on road safety van het Europees Parlement. De verhoogde verkeersleefbaarheid die zone 30 biedt, zal ervoor zorgen dat meer mensen durven kiezen voor de fiets. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook een duurzamere modal split, ten goede.  "Met deze coalitie willen we de zone 30 nog meer promoten in Vlaanderen en een kennisbank en aanspreekpunt vormen voor alle steden en gemeenten die ermee aan de slag willen gaan." - David Dessers Schepen van mobiliteit David Dessers licht het Leuvens engagement toe: "Sinds tien jaar geldt in de hele historische binnenstad van Leuven de zone 30. De zone 30 in de binnenstad leidde ook tot een circulatieplan, autovrije en autoluwe zones en recent ook nog tot de fietszone. De zone 30 heeft het centrum van Leuven veel aangenamer en veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. Dat heeft zich ook vertaald in bijna een verdubbeling van het aantal fietsers. In het voorjaar van volgend jaar rollen we de zone 30 ook in de deelgemeenten uit. Met dit initiatief willen we andere steden en gemeenten motiveren en inspireren om volop voor de zone 30 te kiezen." De lokale besturen zijn de drijvende kracht achter de coalitie en doen dit in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Fietsberaad Vlaanderen, Fietsersbond, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), Vias en experten als prof. Dirk Lauwers, die een ondersteunende rol opnemen.