CNG-wagens moeten ook in Leuvense parkeergarages kunnen parkeren

07 April 2016

  CNG staat voor Compressed Natural Gas. CNG-wagens rijden dus eigenlijk op aardgas. Het is een technologie, die in vergelijking met de andere fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine een aantal milieuvoordelen heeft. De CO2-uitstoot ligt 30% lager en er wordt minder fijn stof uitgestoten. Particulieren of bedrijven die CNG-wagens aankopen ondervinden echter regelmatig moeilijkheden als ze een parkeerplaats willen huren of kopen in een parkeergarage.Wagens die op aardgas rijden (CNG) worden onterecht geweerd uit een aantal parkeergarages. Groen roept het stadsbestuur op om de uitbaters te overtuigen dat er geen probleem is.


 
Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "We vernamen dat ook in Leuven CNG-wagens worden geweerd uit nieuwe parkeervoorzieningen. Dat is onterecht. Uitbaters stellen LPG en CNG op één lijn en weigeren CNG-wagens. Ze stellen ook dat er geen wettelijk kader is voor CNG en gebruiken dat als verantwoording voor de weigering. Die redenering klopt echter niet. In een parkeergarage die aan de wettelijke voorschriften voldoet, moet geen extra installatie worden voorzien om CNG te detecteren. In tegenstelling tot LPG stijgt het gas. CNG is lichter dan lucht en als het in de open lucht vrijkomt, vervliegt het snel. Wettelijk en technisch is het parkeren van CNG-wagens niet verboden in parkeergarages. In de feiten beslist de uitbater zelf. Aangezien enkele bedrijven en ook de lokale overheid willen kiezen voor CNG zou het erg jammer zijn dat ze daarin worden tegengehouden. We stellen dan ook voor dat het stadsbestuur op korte termijn een initiatief neemt om de uitbaters van parkeervoorzieningen in Leuven ervan te overtuigen om ook CNG-wagens gewoon toe te laten."
 
Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid