Circulatieplan: onduidelijk consultatietraject is geen goede participatieoefening

18 Maart 2016

Op de website van de stad vind je momenteel een beperkte beschrijving van de informatie- en consultatieronde over het circulatieplan, namelijk de data van de infomarkt en stadsgesprekken. Er zijn ook gesprekken met stakeholders, maar daarover is geen informatie te vinden. Groen vraagt dat het stadsbestuur veel transparanter is over wie geconsulteerd wordt en wanneer, en wie de beslissingen neemt. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Groen vindt deze informatie- en consultatieronde zeer summier voor een plan dat behoorlijk ingrijpend is voor de Leuvenaar. Met een uitgebreid participatietraject zou het stadsbestuur beter kunnen inspelen op gevoeligheden, draagvlak kunnen creëren en creatieve alternatieven een plek geven in het plan. Dat is nu niet het geval. Gelukkig pretendeert de schepen ook niet dat dit echte participatie is. Het is slechts een consultatieronde." Ook al is het maar een consultatieronde, hier is transparantie evenzeer erg belangrijk. Groen stelt zich heel wat vragen: welke doelgroepen zal de stad consulteren, hoe verhouden de stadsgesprekken zich tot de gesprekken met de stakeholders, wie beslist wanneer over mogelijke aanpassingen, en op basis van welke criteria?

Lies Corneillie: "Bij zo'n consultatie is het belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is. Over het plan, maar ook over het proces op zich. Momenteel zijn beide onduidelijk. Op de infomarkt waren er bijvoorbeeld met stift wijzigingen aangebracht op het plan. Dat leidt tot verwarring, en die verwarring kan leiden tot weerstand. Maar het is het stadsbestuur zelf dat deze verwarring en dus mogelijke weerstand organiseert. Daarom stelt onze fractie op de komende gemeenteraad onder meer voor dat de bevoegde diensten en schepenen het gehele traject duidelijk uitzetten op een tijdlijn en die dan ook publiceren op de website, samen met de meest recente versie van het circulatieplan. We vragen ook een tussenstand over de uitkomst van de stadsgesprekken en gesprekken stakeholders op de gemeenteraadscommissie van april."


Lies Corneillie, gemeenteraadslid