Aan de slag met materialen op een circulaire hub

19 Mei 2018

Aan de slag met materialen op een circulaire hub

Geen afval, maar een nieuw leven voor hoogwaardig materiaal. Dat kan door middel van een materialenbank in de Vaartkom, een concrete stap naar een circulaire stad. Vandaag is onze economie vooral 'lineair': materialen worden gemaakt, daarna vervoerd en ingezet om na een zekere tijd hun functie te verliezen en afval te worden. Op die manier hebben we steeds opnieuw (kostbare) materialen nodig. Het alternatief is een circulaire economie, waarin de materialen telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Leuven is een rijke stad, met heel wat hoogwaardige reststromen als gevolg van economische of bouwactiviteit. Voor de volgende jaren zijn er ook nog grote bouw- en renovatiewerken voorzien. Dat betekent dat er enorme kansen zijn om met alle materialen op een andere, meer duurzame manier om te gaan. Wouter Florizoone: "Er is op dit moment in Leuven geen enkel initiatief dat materiaalstromen inventariseert, capteert, stockeert en ermee aan de slag gaat. Wij stellen voor dat de stad een materialenbank en circular hub uitbouwt op de site van de voormalige verbrandingsoven voor risicohoudend medisch afval van Machiels, nabij de Vaartkom. Daarmee zorg je ervoor dat heel wat materialen niet alleen binnen de stedelijke kringloop blijven, maar een waarde krijgen omdat ze opnieuw als grondstof gebruikt worden. Dat is een stimulans voor creatieve bedrijvigheid. We maken dus letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe bedrijfsactiviteiten en start-ups.” Louis Debruyne (OCMW-raadslid): "We denken dat gebouwen beheerd door de lokale overheid perfect een rol kunnen spelen als pilootproject voor de circulaire materialenbank. Ik denk onder meer aan het Booghuys, dat binnenkort grondig zal gerenoveerd worden, en ook aan de gebouwen van het OCMW zelf, waarvoor ook nieuwe plannen in voorbereiding zijn." Dat zo'n project kan, bewijst STEK  in Breda. Daar zijn ondertussen een 25 ondernemers actief, die er bewust voor kiezen om samen te werken op een duurzame manier. We stellen voor dat de stad een voortrekkersrol op zich neemt, en daartoe samenwerkt met lokale actoren als Ecowerf, Maakbaar Leuven , Sociaal Atelier Saté  en ook met de Vlaamse overheid, via Vlaanderen Circulair. Ook een bedrijf als RotorDC,dat in het Brussels Gewest werkt en actief probeert een markt te creëren voor materialen uit afgeschreven gebouwen, bewijst dat het kan. Wouter Florizoone stelde het conceptidee al voor op And& Leuven. Wouter Florizoone en Louis Debruyne